Jenaplanonderwijs in Ugchelen op De Steenbeek

artikel uit De Stentor door Hemmy van Reenen (juni 2013):

Basisschool De Steenbeek in Ugchelen wil zich met het Jenaplanonderwijs onderscheiden en meer leerlingen trekken. De Steenbeek is altijd al een vrij kleine school geweest, maar op dit moment telt de school nog slechts 60 leerlingen. Het is de hoogste tijd voor omslag. De Steenbeek heeft in april een plan aan ouders gepresenteerd om het onderwijsconcept te veranderen in Jenaplan. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de voorgestelde koerswijziging. Daarmee wordt de school in Ugchelen de vierde basisschool in Apeldoorn die werkt volgens de Jenaplanmethode (naast PCBO-school De Ontdekking, katholieke school De Korf en openbare Jenaplanschool De Mheen). Aan de westkant van Apeldoorn is echter nog geen Jenaplanschool.

De Steenbeek krijgt met ingang van het nieuwe schooljaar (2013/2014) een andere directeur. Het is Ben Hilderink, die tevens directeur is bij De Mheen. Hij gaat leiding geven aan beide scholen. Hilderink legt de uit wat de bedoeling is: „Toen de PO-raad begin dit jaar de staatssecretaris adviseerde om scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, zijn we bij Leerplein055 gaan nadenken wat we kunnen doen om de kleine scholen toekomst te geven. Daaruit is het plan Samen Sterk geboren, waarvan de essentie is: minder management, meer mensen in het onderwijs. Een van de uitwerkingen is het besluit om De Steenbeek een Jenaplanschool te maken.”

Onderwijs volgens Jenaplan werkt met drie stamgroepen, in plaats van de gebruikelijke acht groepen op de reguliere basisschool. Meerdere leeftijden zitten samen in de klas. De kinderen helpen elkaar met de lesstof, ze trekken zich aan elkaar op, ze werken veel gemeenschappelijk. Hilderink: „De Jenaplanschool is een woonwerkgemeenschap. Kinderen werken samen en helpen elkaar. Ouders spelen een belangrijke rol binnen een Jenaplanschool. We gaan dan ook sterk focussen op het verder vergroten van de betrokkenheid van ouders, waarbij we steeds kijken naar de driehoek kind, ouders, school..”

De dag op een Jenaplanschool start elke ochtend met een kring. In de kring wordt een actueel onderwerp besproken, hetzij de gebeurtenissen van het afgelopen weekend, iets van televisie, ofwel een onderwerp dat de kinderen boeit. Ook de ‘viering’ is een kernbegrip. Omdat De Steenbeek een openbare school is, heeft deze viering geen religieus karakter. De viering besluit de week, maar kan ook op een woensdag worden gehouden. Kinderen zingen samen, doen een toneelstuk of ze presenteren een onderwerp. De achterliggende gedachte is dat de viering een afspiegeling is van waar de groepen de afgelopen periode mee bezig zijn geweest vooral gericht op wereld-orienterende vakken. Het is belangrijk dat kinderen leren presteren, durven staan voor een groep.

Het onderwijs op De Steenbeek zal niet drastisch hervormen, verwacht Hilderink. „Dingen die goed zijn gaan we niet veranderen, die houden we in stand. De Steenbeek werkte al volgens de methode TOM, Teamonderwijs Op Maat, dat lijkt op Jenaplan. In dit kader zal het team de Jenaplanscholing gaan volgen. Over een jaar of twee zullen we het certificaat Jenaplan aanvragen bij de vereniging, verwacht ik.”

212 Jenaplanscholen in Nederland
In Nederland zijn 212 Jenaplanscholen, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Grondlegger van het Jenaplanonderwijs is de Duitse pedagoog Peter Petersen. In 1962 begon in Utrecht de eerste Nederlandse Jenaplanschool. Elke Jenaplanschool is vrij om te kiezen voor eigen invullen, binnen een aantal basisprincipes. Het kind staat centraal, niet de didactische methode.

Deel deze pagina