Kenniscentrum

Ruim aanbod voor onderwijsprofessionals van Leerplein055
Kenniscentrum Leerplein055 is de opleidingentak voor medewerkers van Leerplein055. Alle activiteiten op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering zijn in Kenniscentrum Leerplein055 gebundeld. Het Kenniscentrum Leerplein055 is een investering in de toekomst. Een investering die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komt.

Het aanbod van Kenniscentrum Leerplein055 is heel breed. Het gaat natuurlijk vooral over onderwijs, bijvoorbeeld een cursus ‘hoe ga ik om met hoogbegaafde kinderen’, een workshop over meervoudige intelligentie, een basiscursus Dalton en Jenaplan, een cursus techniekonderwijs maar ook de kanjertraining.

Deel deze pagina