Leerlingen verzorgen bijzondere ouderavond op De Bundel

Geplaatst door op donderdag 18 april 2019

Door Iris Hollander

Op 25 maart was er op De Bundel een bijzondere ouderavond. Niet alleen vanwege het tijdstip, van 17.30 tot 18.30 uur, maar ook doordat deze ouderavond niet door leerkrachten werd verzorgd maar door leerlingen zelf. Deze avond had een aantal doelen. Op de eerste plaats wilden we met deze vorm bereiken dat kinderen zelf vertellen over wat zij allemaal aan het onderwijs beleven, hoe zij het zelf doen en dat zij trots kunnen zijn op het moment dat ze dat aan hun eigen ouders en opa’s  en oma’s  presenteren. Zo’n overzicht van alle activiteiten die de kinderen in een week doen laat ook zien dat zij heel hard werken. Dat mag (en moet) getoond en verteld worden. Het was de eerste keer dat leerlingen de ouderavond verzorgden.

De avond is goed voorbereid met de kinderen; de kinderen hebben geoefend en proefpresentaties voor elkaar gehouden, dat was al heel boeiend en vormend. Met de feedback die zij van hun klasgenoten kregen kon verder worden voorbereid. Want dat was de opdracht: zorg dat iedereen de zaakjes strak en goed voor elkaar heeft, zodat het er op de avond zelf goed en stevig uitziet!

Presentatievormen tijdens de ouderavond

  • In tafelgroepjes waar ouders aan konden schuiven en het werk van de kinderen bekeken. Kinderen legden uit wat zij doen, hoe zij werken, welke instructie zij krijgen en het verschil tussen de boeken van een methode. Er werden ook werkbladen klaargelegd. De kinderen legden uit wat de bedoeling was en de ouders maakten dan het werkblad.
  • Er waren marktkramen. Kinderen stonden achter de ‘kraam’ en toonden het werk en gaven er uitleg bij.
  • Leerkrachten gaven voorbeeldlessen, de kinderen waren ‘het lijdend voorwerp’ en ouders keken toe. Of de ouders waren het ‘lijdend voorwerp’ en de kinderen keken toe (of hielpen hun ouder(s) mee op weg).
  • Voorbeelden hingen aan de muren/ramen waar kinderen over vertelden.
  • De dagplanning was ingevuld. Ook daar vertelden de kinderen over.
  • In de kleuterklas lagen verschillende soorten werk in de hoeken: een werkblad, een knipwerkje, een knutsel, kleurplaat, reken- en/of taalopdracht. De ouders kregen een korte instructie en maakten met hun kind het werkje.

Zeer grote opkomst

Alle activiteiten die er in de week in de eigen groep gebeuren hebben de kinderen laten zien. Van Engels tot Naut, van spellingcategorieën tot nieuwsbegrip. We gingen ervan uit dat alle kinderen er waren en dat ook hun ouders bij of met hun kind gingen kijken of mee zouden doen. Dat was ook zo en vrijwel alle ouders waren aanwezig. We hadden een opkomst van maar liefst 99% van de ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes. De meeste ouders zijn niet alleen in de groep van hun kind geweest, maar ook in de andere groepen. Daardoor hebben zij op een heel ongedwongen wijze kennis kunnen maken met de doorlopende leerlijn in de verschillende vakken en werkwijze in verschillende groepen.

Voor herhaling vatbaar

Het doel van deze ouderavond is ruimschoots behaald. Veel ouders vroegen of wij dit jaarlijks wilden herhalen. Wij zetten deze bijzondere ouderavond nu eenmaal per jaar in de jaarkalender voor half oktober, zodat de ouders dan van hun kinderen horen wat zij in het schooljaar kunnen verwachten.