Eerste opvangklas op Heuvellaan enthousiast van start!

Geplaatst door op donderdag 21 maart 2019

Door Ellen Mulder

Op maandag 4 maart zijn 34 kinderen van het AZC gestart op obs Heuvellaan. Alles was goed voorbereid voor een warm welkom; om 9.15 uur stond de leerlingenraad samen met de leerkrachten van de ITK (intensieve taalklas) de drie bussen met nieuwkomers en hun ouders op te wachten. Iedereen werd hartelijk welkom geheten op het plein en toen ze over het plein naar de ingang liepen, werd vanuit de klaslokalen gezwaaid door onze leerlingen.

Twee vaders van de ouderraad zorgden voor koffie, thee, limonade en een koek in de aula en na een korte uitleg van Titia Schultz (coördinator van de ITK) maakten groepjes kinderen met hun ouders een speurtocht door de school o.l.v. de leerkrachten van de ITK en onze leerlingenraad. De kinderen en hun ouders kregen zo een eerste indruk van het gebouw en de sfeer. Bij hun intake op het AZC aan de Christiaan Geurtsweg kregen de kinderen al een beeld van onze school, omdat de leerlingenraad samen met juf Jans (ITK) een boekje had samengesteld met foto’s, tekeningen en informatie over onze school. Op de gezichten van de nieuwkomers was de herkenning af te lezen. Tegen 10.45 uur startten de leerlingen in hun klaslokalen en gingen de ouders weer terug naar het AZC. Rond het middaguur waren alle overblijvende kinderen samen buiten. Ons motto ‘Jij en ik…samen meer’ was meteen zichtbaar toen we zagen dat er enthousiast contact gelegd werd en samen werd gespeeld.

Ondertussen was zowel de Stentor als RTV Apeldoorn op school om een impressie te maken van deze bijzondere dag. Ook werd de directeur geïnterviewd door radio Apeldoorn. We gaan uit van een prettige samenwerking en hopen deze kinderen een fijne tijd te kunnen bieden op de Heuvellaanschool.