Introductie beveiligde app voor ouders

Geplaatst door op dinsdag 22 mei 2018

Het websiteplatform van Leerplein055 biedt vanaf deze maand een app voor ouders. Het gaat om een zogenaamde ‘native app’  die geschikt is voor alle smartphones. Leerkrachten kunnen na het in gebruik nemen van de app vanuit één omgeving informatie delen met ouders in een groep maar vanuit dezelfde omgeving ook informatie beschikbaar stellen voor bezoekers van de website. De app is een formeel communicatiekanaal van Leerplein055 en vervangt eventuele binnen scholen in gebruik zijnde andere (gratis of betaalde) apps voor oudercommunicatie. De app wordt deze maand op kleine schaal uitgerold en vervolgens -nog voor de zomervakantie- beschikbaar gesteld aan alle Leerplein055 scholen. Aanvullende informatie volgt via de intranet nieuwsberichten!

Het doel van de app is:
  • Betrokkenheid ouders bij de school te vergroten
  • Het informeren van ouders
  • Het betrekken van ouders bij activiteiten van kinderen en school
  • Het vereenvoudigen en versnellen van communicatie met ouders.

Privacy

Voor het gebruik van de app registreren we het emailadres en de gebruikersnaam van ouders. Deze gegevens worden opgeslagen in het beveiligde dashboard van de website van de school. De persoonsgegevens die voor de app nodig zijn worden door Leerplein055 in het AVG-register van verwerkingen opgenomen.  In de app is een privacyverklaring opgenomen.