Start werkwijze Stichting leerkracht op De Rietendakschool

Geplaatst door op vrijdag 1 november 2019

Door Petra Bos

In september hield Stichting leerkracht een bijeenkomst voor De Rietendakschool. Tijdens deze draagvlakbijeenkomst kregen wij informatie over Stichting leerkracht en werd ons duidelijk wat de meerwaarde zal zijn voor onze school. De invloed van het team zal vergroten en samen wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit door bijvoorbeeld onderzoek te doen, bij elkaar op bezoek te gaan tijdens de les, literatuur te lezen, aan elkaar te presenteren en samen te spreken over het onderwijs. Samen hebben we besloten met de werkwijze van Stichting leerkracht te starten. Het is van groot belang dat iedereen hier achter staat, want samen kom je het verst!

Eind november is er een startbijeenkomst met het team, waarin wij de doelen voor de komende periode bepalen. De doelen komen voort uit gesprekken met het team, leerlingen en uit verschillende documenten. Met het hele team gaan we gericht werken aan deze doelen door middel van bord- en werksessies. Tijdens de bordsessies bespreken we de doelen en stellen we acties op om aan de doelen te werken. Tijdens werksessies werken we aan de acties. Elk teamlid heeft hier zijn/haar verantwoordelijkheid in. Zo worden we samen steeds een beetje beter!