Taal- en leescoördinatoren Leerplein055 bezoeken Lees en tel mee festival

Geplaatst door op maandag 19 december 2022

Als enthousiaste net afgestudeerde taal-leescoördinatoren hadden we ons gezamenlijk ingeschreven voor het Lees en tel mee festival van Lexima. Op donderdag 13 oktober vond de eerste editie plaats van Lees & tel mee op het terrein van de KNVB in Zeist. Op dit kennisfestival werden verhalen, inzichten, praktijkvoorbeelden en uitdagingen op het gebied van lezen, spelling en actuele onderwijsthema’s gedeeld.

Met de hele groep vers afgestudeerden mochten we dit congres bezoeken. Van tevoren hebben we goed gekeken en gedeeld wie welk onderdeel wilde bezoeken zodat we elkaar kunnen informeren. Het verdelen over de diverse workshops en lezingen was praktisch en zo konden we zoveel mogelijk nieuwe inzichten opdoen en mee terug nemen naar Apeldoorn en in onze volgende netwerkbijeenkomst bespreken. We bezochten met een heel aantal de lezingen van Anton Horeweg en Marit Tornqvist. Deze gingen o.a. over leesmotivatie, leesplezier en vooral veel voorlezen. Er is een speciale uitgave van Nederlandse verhalen voor vluchtelingenwerk. Ook de lunch was zeker de moeite waard. We zijn dankbaar dat we in de gelegenheid gesteld werden om dit samen te doen.

Het zou mooi zijn als we alle taal-leescoördinatoren kunnen benaderen om aan te sluiten bij het netwerk (zie Sharepoint) zodat we gezamenlijk alle kennis kunnen inzetten voor alle leerlingen van Leerplein 055.

Namens het netwerk taal-leescoördinatoren:

Myrna, Carolien, Ine, Jolanda, Monique, Marinde, Manon en Marielle