Werkkostenregeling: uitruil met je eindejaarsuitkering?

Geplaatst door op woensdag 1 december 2021

Medewerker met een vast dienstverband bij Leerplein055 hebben, op grond van de jaarlijkse werkkostenregeling, een fiscaal voordeel doordat je over (een deel van) de aanschafwaarde van verschillende zaken geen loonbelasting hoeft te betalen. In de praktijk betekent dit dat je de aanschaf van een fiets, computer/tablet, vakbondscontributie of je abonnementskosten voor sportactiviteiten kunt ‘uitruilen’ met de eindejaarsuitkering (of in mei met de vakantie-uitkering). De werkkostenregeling van Leerplein055 wordt steeds voor een jaar vastgesteld. Eind 2021 wordt de werkkostenregeling opnieuw bekeken en neemt het college van bestuur een besluit over de regeling voor 2022. Hierover ontvang je in januari bericht.

Uitruil met eindejaarsuitkering? Vraag het uiterlijk 10 december aan!

Voor alle onderdelen van de werkkostenregeling is op dit moment nog ruimte voor uitruil met de eindejaarsuitkering en zijn de maximale bedragen en/of aantallen nog niet bereikt. Voor een uitruil met je eindejaarsuitkering moet je je aanvraag uiterlijk 10 december hebben ingediend. Na deze datum is uitruil niet meer mogelijk.

Je dient je aanvraag in via HR2day

Via HR2day kun je een aanvraag indienen om je aanschaf van een fiets of computer/tablet, je vakbondscontributie of abonnementskosten voor sportactiviteiten uit te ruilen met je eindejaarsuitkering. Voor alle onderdelen van de werkkostenregeling zijn in HR2day routekaarten opgenomen.

Klik hier voor verdere toelichting en de voorwaarden van de werkkostenregeling.

Onderdelen werkkostenregeling 2021

Sportactiviteiten

Hoewel het door covid-19 dit jaar geen optimaal sportjaar is, blijft Leerplein055 het sporten door medewerkers stimuleren en levert hieraan een financiële bijdrage. Hieronder in het kort de regels die van toepassing zijn:

  • jaarlijks kun je tot een bedrag van maximaal € 200,= per jaar de kosten van je lidmaatschap of abonnement indienen;
  • om zoveel mogelijk collega’s gebruik te laten maken van dit onderdeel kun je maximaal één abonnement of lidmaatschap indienen;
  • er moet sprake zijn van een abonnement of lidmaatschap van een sportvereniging of –club voor een periode van minimaal 6 maanden in een kalenderjaar;
  • kosten voor accessoires, kleding e.d. vallen niet onder de regeling;
  • via de routekaart in HR2day kun je je abonnement en gemaakte kosten aantonen door bewijzen van lidmaatschap en betalingen te uploaden. Betalingsbewijzen kunnen bijvoorbeeld facturen of bankafschriften zijn. Omdat je in het lopende kalenderjaar nog niet alle betalingen over een volledig kalenderjaar kunt overleggen, is om praktische redenen je abonnement of lidmaatschap van het voorafgaande jaar van toepassing. In 2021 kun je je lidmaatschaps- of abonnementskosten dus over 2020 indienen voor uitruil.

Fiets, tablet/computer en vakbondscontributie

De aanschaf van een fiets, computer/tablet of je vakbondscontributie is als volgt opgenomen in de werkkostenregeling:

  • voor de aanschaf van een fiets kun je maximaal € 800,= indienen;
  • voor een tablet of computer (laptop of desktop) geldt een bedrag van maximaal € 500,=. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen computer en tablet;
  • voor de aanschaf van een fiets of computer/tablet geldt dat je maximaal eenmaal per drie jaar een aanvraag kunt indienen;
  • het begrip ‘vakbondscontributie’ is verruimd: hieronder vallen ook de lidmaatschapskosten van de beroepsvereniging het Lerarencollectief. Opgemerkt wordt dat het Lerarencollectief géén vakbond is en bijvoorbeeld geen (juridische) bijstand verleent. Voor een (1) contributie/lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van uitruil.