Basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de gemeente Apeldoorn tekenen convenant

Geplaatst door op maandag 29 mei 2017

‘Kinderen en ouders zijn gebaat bij het beste dat we samen kunnen bieden.’

Het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs in Apeldoorn en de gemeente Apeldoorn gaan de samenwerking intensiveren met als doel de aanwezige kennis en expertise van alle partijen te bundelen om op die manier ondersteuning aan leerlingen met specifieke (leer)behoeften duurzaam te kunnen realiseren. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de Veluwse Onderwijsgroep, Leerplein055, PCBO Apeldoorn, De Ambelt, De Onderwijsspecialisten, CSO Apeldoorn, Koninklijke Kentalis, het Samenwerkingsverband PO en de gemeente Apeldoorn. Vandaag hebben genoemde partijen een convenant ondertekend.

Afgelopen jaren hebben het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO, basisscholen en speciale (basis)scholen veel ervaring opgedaan met het concretiseren van de Wet Passend onderwijs. Genoemde partijen willen kennis en expertise bundelen zodat deze optimaal ingezet kan worden om alle kinderen in Apeldoorn de voor hen beste ondersteuning te kunnen realiseren, nu en in de (nabije) toekomst.

‘Kinderen en ouders zijn gebaat bij het beste dat we samen kunnen bieden,’ aldus projectleider Hans van Gansewinkel. De ondertekening van het convenant maakt dat alle partijen die in Apeldoorn betrokken zijn bij het realiseren van ondersteuning aan leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte samen optrekken. Partijen beogen een verbetering van samenwerking tussen scholen voor speciaal onderwijs onderling en tussen speciaal en regulier basisonderwijs, zodat kinderen en ouders het beste aanbod krijgen. ‘Een unieke samenwerking in Nederland. Alle partijen stappen over hun eigen schaduw heen om nog beter in te spelen op de hulpvraag van kinderen en hun ouders. ‘

Door ondertekening van het convenant is de weg vrij om te onderzoeken op welke wijze de samenwerking verder tot stand gaat komen.