Basisschoolleerlingen De Parkenschool gehuisvest in gebouw KSG

Geplaatst door op maandag 12 november 2012

De Parkenschool aan de Kastanjelaan heeft dit schooljaar twee klassen ondergebracht in het gebouw van de KSG. Het is een noodoplossing, omdat de school uit zijn jasje is gegroeid. De gemeente Apeldoorn staat vanwege ingrijpende bezuinigingen niet paraat om geld te verstrekken voor nieuwbouw.

Openbare basisschool De Parkenschool groeit
Op peildatum 1 oktober telde De Parkenschool 256 leerlingen, 18 meer dan vorig jaar, toen de school ook al met 18 leerlingen was gegroeid.”Ouders merken iets van onze passie en bevlogenheid,” zegt schooldirecteur Kitty Huisman. Kanttekening is echter het gebrek aan ruimte. Huisman: “De gemeente Apeldoorn heeft geen geld voor nieuwbouw. Uitgangspunt voor de gemeente zijn de langetermijnprognoses van de demografische ontwikkeling van Apeldoorn. Na 2015 wordt een daling van het aantal schoolkinderen voorspeld. Dus krijgen wij geen geld voor nieuwbouw. De politieke  werkelijkheid is soms anders dan de realiteit van scholen, want wij hebben dringend behoefte aan extra ruimte.

Samenwerking met de KSG
“De Parkenschool heeft het probleem voorgelegd aan de KSG, die naast de basisschool zit. De vleugel van de KSG naast De Parkenschool was vroeger een Pedagogische Academie en een basisschool. Met ingang van dit schooljaar gebruikt De Parkenschool twee lokalen van de KSG. Directeur Aat Harms van de KSG: “Wij hebben van de nood een deugd gemaakt. Er zitten ook voordelen aan deze oplossing. Kinderen van groep 7 en 8 van De Parkenschool kunnen vast ruiken aan het voortgezet onderwijs. De doorstroming gaat straks makkelijker. KSG-leerlingen kunnen maatschappelijke stage lopen bij de klassen van de Parkenschool. Ze geven Engels en Spaanse les aan de basisschoolkinderen. Met Sinterklaas zingen De Parkenschool kinderen Spaanse liedjes.”   

Bron: De Stentor