Voorzitter College van Bestuur Leerplein055 reageert op artikel ‘beter les in rijke wijken’

Geplaatst door op woensdag 6 november 2013

Vanaf het moment dat RTL Nieuws en de Stentor via een WOB-procedure de Cito-eindtoets uitslagen opeisten heeft Leerplein055 zich samen met andere onderwijsbesturen verzet tegen publicatie. We zijn voor transparantie en openheid, dat zit in de genen van het Openbaar Onderwijs. Echter, een simpele ranglijst kan en mag de kwaliteit van een school(team) niet duiden. De verschillende publicaties van de Stentor geven een eenzijdig beeld van het begrip kwaliteit en de analyses en getoonde ‘scorelijsten’ doen geen recht aan de prestaties van individuele kinderen en scholen. Die ontwikkeling wordt niet gemeten door alleen het eindresultaat vast te stellen, ook al relateer je dat aan opleiding en inkomen.

De inspectie komt als extern toezichthouder -aan de hand van een vastgesteld waarderingskader- beoordelen of de school alle randvoorwaarden om tot een goede prestatie te komen op orde heeft. Maatgevend is of leerlingen zich naar vermogen ontwikkeld hebben, bij zorgleerlingen is sprake van een individueel ontwikkelingsplan. Een rapport van een inspectiebezoek geeft een gedetailleerd beeld van een school en ook de publicatie op internet is inzichtelijk en genuanceerd. De ervaringen van de scholen van Leerplein055 met de inspectie zijn over het algemeen zeer positief. Overigens gebruikt de inspectie de Cito-eindtoetsscores als signaleringsinstrument om nader onderzoek te doen.

De heer Jaap Dronkers zegt in de Stentor dat ‘op moeilijke scholen meestal een hoger percentage onbevoegde leerkrachten zit’. Bij Leerplein055 staat op geen enkele school een onbevoegde leerkracht voor de groep en het is ook niet zo dat in de ‘rijkere wijken’ de betere leerkrachten staan. Ons personeelsbeleid streeft naar de juiste mensen op de juiste plaats!. Wellicht had de journalist zich kunnen laten informeren door de schoolbesturen in Apeldoorn alvorens tendentieuze koppen in de krant te plaatsen gebaseerd op een ‘vermoeden’ van professor Dronkers.

Een natuurlijke neiging bestaat om onszelf te verdedigen zelfs als we weten dat ouders de verschillende ranglijsten gelukkig met voldoende scepsis bekijken. Wij weten echter ook hoe toegewijd onze leerkrachten zijn, dat ze kinderen op maat onderwijs geven, voortdurend verbeteringen doorvoeren en steeds kritisch naar zichzelf kijken. In dat licht is de oprechte boosheid van onze leerkrachten over de publicaties goed te begrijpen. Wij steken onze schoolteams graag publiekelijk een hart onder de riem!

Fred Berends
Voorzitter College van Bestuur Leerplein055
Onderwijskoepel voor openbaar basis onderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Overzicht van artikelen en opiniestukken rondom openbaar maken van Cito-scores