College B en W op werkbezoek bij Praktijkschool Apeldoorn

Geplaatst door op maandag 4 september 2017

Op dinsdag 5 september bezoekt het College van Burgemeester en Wethouders Praktijkschool Apeldoorn, de openbare school voor praktijkonderwijs aan de Fabianusstraat. Na ontvangst door schooldirecteur Rob van Lohuijzen en door Fred Berends, voorzitter college van bestuur van Leerplein055, volgt een korte inleiding over het praktijkonderwijs op Praktijkschool Apeldoorn.

Vervolgens worden de gasten uitgenodigd om tijdens een werklunch een inhoudelijk dialoog te hebben met de vertegenwoordigers van de school. De lunch wordt gemaakt en geserveerd door leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn onder leiding van de vakleraar consumptief. Aansluitend op de werklunch begeleiden leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn de gasten in twee groepen door de school. Het werkbezoek wordt plenair afgerond waarbij er ruimte is om informatie uit te wisselen.

Excellente School

Praktijkschool Apeldoorn ontving in januari het predicaat Excellente School. Het predicaat Excellente School is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en de ouders. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen.

Praktijkonderwijs

Praktijkschool Apeldoorn is de openbare school voor praktijkonderwijs in Apeldoorn. De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs.
De leerlingen vinden leren op school moeilijk en leren door veel in de praktijk te doen. Daarmee halen ze certificaten en getuigschriften, die belangrijk zijn voor hun kans op werk. Praktijkschool Apeldoorn begeleidt leerlingen naar een vorm van betaald werken en zelfstandig meedoen in de maatschappij.

Succesvolle uitstroom

Praktijkschool Apeldoorn heeft een succesvolle uitstroom die stabiel boven het landelijk gemiddelde ligt. Praktijkschool Apeldoorn levert leerlingen af die opvallen doordat ze duidelijker weten wat ze willen, wat ze kunnen en socialer zijn, zaken die de school terug hoort van de werkplekken waar de leerlingen naar uitstromen. Leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn behalen tweemaal zo veel branchecertificaten als het landelijk gemiddelde in het praktijkonderwijs.