De Kakelhof wint Bram Kamerlingprijs 2012 met het project ‘coaching gesprekken met leerlingen’

Geplaatst door op donderdag 20 september 2012

Het team van De Kakelhof, de openbare basisschool in Hoenderloo,  heeft op 18 september de Bram Kamerling 2012 uitgereikt gekregen voor hun project ‘coaching gesprekken met leerlingen’. De Kakelhof was met Jenaplanschool De Mheen en basisschool Spitsbergen genomineerd voor de tweejaarlijkse prijs voor Leerplein055 scholen. De drie scholen mochten hun project presenteren tijdens de jaarlijkse medewerkersdag van Leerplein055. Ongeveer 490 medewerkers hebben vervolgens hun stem uitgebracht met De Kakelhof als winnaar.

De prijs voor de winnende school, een waardecheque van  € 1500,=, is dit jaar uitgereikt door Manon Kamerling,  dochter van Bram Kamerling. Bram Kamerling heeft zich gedurende bijna zijn hele arbeidzame leven ingezet voor het openbaar basisonderwijs in Apeldoorn, de laatste vijf jaar als voorzitter van de bestuurscommissie. Bram Kamerling overleed in augustus 2011 op 80 jarige leeftijd.

Winnend project: coaching gesprekken met kinderen
De coaching gesprekken komen voort uit de visie van De Kakelhof die  rust op 3 pijlers: de leerkracht als coach, kinderen verantwoordelijk voor eigen leerproces en flexibele werkvormen. Vanuit de eerste twee pijlers heeft De Kakelhof coaching gesprekken ingevoerd met de leerlingen. De gesprekken gaan over leergedrag, werkgedrag en welbevinden.

Het project is zeer vernieuwend. Structureel worden -elke week- coachgesprekken gevoerd met kinderen (individueel of in groepjes). Dit is mogelijk doordat de directeur de groep overneemt van de leerkracht die de gesprekken gaat voeren met de kinderen. Het team heeft scholing gevolgd voor het voeren van coachgesprekken en ontwikkelt zich nog elke dag. Naast de ingeroosterde gesprekken, worden ook de “tussendoor’ gesprekjes met kinderen coachend gevoerd, met de kanjertraining als leidraad. Mooi gevolg van deze coaching vaardigheden is dat leerkrachten steeds meer ook elkaar coachen en deze vaardigheden inzetten bij oudergesprekken.

Yolanda Klaaysen, directeur van De Kakelhof “We hebben gezien dat het voor kinderen een waardevol moment is om samen met de leerkracht te praten over wat goed gaat, over wat ze bezighoudt en over wat beter zou kunnen. Kinderen leren zo te reflecteren.” Leerkrachten kunnen op deze manier een goede band met kinderen opbouwen en ze helpen de weg te kiezen die kinderen het beste kunnen inslaan. Ook ouders ervaren de gesprekken met kinderen positief en zien dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind.

Het project getuigt van ondernemerschap binnen het basisonderwijs. De coaching gesprekken is een nog niet veel gebruikte vorm van het omgaan met en het volgen van de ontwikkeling van kinderen. De scholing is op maat gemaakt omdat er nog niet een kant en klare cursus of opleiding bestaat voor het voeren van coachgesprekken met kinderen.