Genomineerden Bram Kamerlingprijs 2012 bekend gemaakt

Geplaatst door op woensdag 29 augustus 2012

Er gebeuren mooie dingen op de Leerplein055-scholen: aansprekende activiteiten die vernieuwend en overdraagbaar zijn en getuigen van ondernemerschap en zo de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Tien Leerplein055-scholen hadden zich kandidaat gesteld voor de Bram Kamerlingprijs 2012. Alle schooldirecteuren van Leerplein055 is gevraagd om  drie scholen  te nomineren.

And the nominees are…
De stemmen zijn geteld en alle kandidaten zijn op de hoogte gesteld van de uitslag. Leerplein055 feliciteert de volgende schoolteams met hun nominatie voor de Bram Kamerlingprijs 2012:

  • De Kakelhof
    project: coachgesprekken met leerlingen
  • Spitsbergen
    project: vergroting ouderbetrokkenheid Spitsbergen
  • De Mheen
    project: themadag door ouders en team ‘Oerol in het klein’ 


3 bijzondere projecten

De Kakelhof – coachgesprekken met leerlingen
“De visie van De Kakelhof rust op 3 pijlers: de leerkracht als coach, kinderen verantwoordelijk voor eigen leerproces en flexibele werkvormen. Vanuit de eerste twee pijlers zijn we ertoe gekomen coachgesprekken met kinderen te gaan voeren over leergedrag, werkgedrag en welbevinden.”

Structureel worden er elke week coachgesprekken gevoerd met kinderen (individueel of in groepjes). Dit is mogelijk doordat de directeur de groep overneemt van de leerkracht die de gesprekken gaat voeren met de kinderen. Het team heeft scholing gevolgd voor het voeren van coachgesprekken en ontwikkelt zich nog elke dag. Naast de ingeroosterde gesprekken, worden ook de ‘tussendoor’ gesprekjes met kinderen coachend gevoerd, met de kanjertraining als leidraad.

Spitsbergen – vergroting ouderbetrokkenheid Spitsbergen
Het team van obs Spitsbergen heeft zich in het schooljaar 2011-2012  ingezet om samen met ouders te zoeken naar manieren om de ouderbetrokkenheid op school te vergroten. Een paar resultaten: er is een werkgroep ouderbetrokkenheid in het leven geroepen die bestaat uit ouders en leerkrachten. Hier worden allerlei ‘schoolse’ zaken besproken en meegenomen naar het schoolteam.

De school heeft pedagogische thema-ochtenden ingevoerd maar ook koffieochtenden over schoolse onderwerpen. De intake-gesprekken zijn opnieuw vormgegeven en bestaan uit meer dan 1 gesprek. Contactavonden en huisbezoeken worden op een andere manier voorbereid zodat ouders beter op de hoogte zijn van hetgeen er aan de orde zal komen.

Jenaplanschool De Mheen – themadag door ouders en team ‘Oerol in het klein’
De themadag  wordt georganiseerd door ouders en team en kent een aparte dag voor de kinderen van de onderbouw en een dag voor de middenbouw. De dag wordt ingeleid door een theaterstuk gespeeld door ouders waarbij de kinderen gevaagd wordt te helpen bij een sociaal/maatschappelijk vraagstuk.

De themadag vindt plaats in het Mheenpark en kent een rijk aanbod van theater, kunst, muziek, natuurbeleving, handvaardigheid, sport en spel. Deze buitendag is een dag waar kinderen het lang nadat ze de school verlaten hebben nog over napraten.

 

Medewerkers kiezen de winnaar
De drie genomineerde scholen zullen op de medewerkersdag -tijdens de Week van Leerplein055 – een Bram Kamerling Pitch laten horen. In 3 minuten zullen de scholen proberen om stemmen voor hun project te winnen.  De uitslag wordt op de medewerkersdag van 18 september bekend gemaakt.