Informatieavond over flexibele onderwijstijden in Zuidbroek

Geplaatst door op donderdag 11 oktober 2012

De Vliegenier organiseert voor geïnteresseerde ouders op donderdagavond 25 oktober een informatieavond over het sterrenschoolconcept. Dit schooljaar is in nieuwbouwwijk Zuidbroek –in het Kristal- openbare basisschool De Vliegenier als tweede Sterrenschool in Apeldoorn van start gegaan. Ouders krijgen op de informatieavond praktijkervaringen en de achtergronden van het onderwijskundige en pedagogische concept.

Flexibele onderwijstijden
De twee Sterrenscholen in Apeldoorn behoren tot de groep van tien scholen in Nederland die  officieel toestemming hebben om flexibele onderwijstijden te introduceren. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in samenspraak met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel het onderwijs zo te organiseren dat dit past bij de wensen van deze tijd.

Als voorwaarden stelt de minister dat de leerlingen aan het eind van de basisschool de kennis en vaardigheden moeten hebben die de wet voorschrijft. Ook moeten de scholen zich houden aan de minimale onderwijstijd van 7.520 uur in acht jaar en de onderwijstijd moet evenwichtig worden verdeeld over de dag en het schooljaar. De Onderwijsinspectie zal hier op toezien.

Wat zijn de vijf sterren van een volwaardige Sterrenschool?
Het continurooster en de flexibiliteit in opvang en vakanties is de bekendste ster van een Sterrenschool. De vier andere sterren zijn: leren én opvang verzorgd door één combinatieteam van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, de nadruk op rekenen, taal en lezen, maatwerk voor ieder kind en binding met de buurt. Het onderwijskundige team van De Vliegenier en het team van pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal De Toermalijn verzorgen samen de invulling van Dalton Sterrenschool De Vliegenier.

Informatieavond bijwonen?
Via het aanmeld-formulier op de website van Dalton Sterrenschool De Vliegenier kunnen geïnteresseerde ouders zich online aanmelden voor de informatieavond. De avond vindt plaats in het Kristal aan de Laan van de Charleston in Zuidbroek, Apeldoorn. De avond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19,45 uur).

Artikel in De Stentor dd. 16/10/12