Intensief samenwerkingstraject van start tussen basisschool De Marke en kinderopvang De Markies

Geplaatst door op maandag 10 december 2012

Op donderdag 13 december worden peuterspeelzaal Kabouter Bellemuts, BSO Spring in ‘t Veld en kinderdagverblijf De Markies van Kinderopvang OOK feestelijk verenigd tot kinderopvang De Markies. Dit is de aftrap van een intensief samenwerkingstraject tussen Kinderopvang OOK en basisschool De Marke van Leerplein055. In de komende maanden zal gezamenlijk onderzocht worden hoe de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen op deze locatie, op een moderne manier nog meer vorm en inhoud kan krijgen.

Alles onder één dak
Alle vormen van kinderopvang zijn reeds op deze locatie aanwezig.  Dit maakt het mogelijk om een totaalpakket te maken: voorbereidende schoolse activiteiten voor de jongste groep kinderen. Afstemming in aanpak en programma’s van schoolse en buitenschoolse activiteiten voor de schoolgaande kinderen. Binnen een half jaar zal duidelijk zijn voor welke koers wordt gekozen.

13 december zullen de kinderen van De Markies en de onderbouwleerlingen van De Marke om 14.45 uur gezamenlijk ballonnen oplaten om de nieuwe naam de wereld in te sturen.

Artikel in De Stentor dd. 13 december 2012