Jaarverslag 2016

Geplaatst door op vrijdag 7 juli 2017

Het jaarverslag 2016 geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2016 en een overzicht van de organisatie. In dit jaarverslag geven we naast de financiële verantwoording ook een inhoudelijke verantwoording in de vorm van een bestuursverslag.

Het jaarverslag van Leerplein055 is feitelijk 15 april al gereed inclusief accountantsverklaring. Op 15 april gaat het jaarverslag naar de gemeenteraad die uiterlijk 15 juni haar zienswijze geeft. Het jaarverslag en de zienswijze voorzien van een reactie van het college van bestuur, gaan naar de raad van toezicht van Leerplein055 ter goedkeuring om uiteindelijk te worden vastgesteld door het college van bestuur. Uiterlijk 1 juli moet het jaarverslag bij het ministerie zijn ingediend.

Lees verder op de jaarverslag-pagina 

Download hier direct het jaarverslag 2016