Leerkrachten Leerplein055 ronden post HBO opleiding af

Geplaatst door op vrijdag 28 maart 2014
(foto: Hans van der Most)

(foto: Hans van der Most, directeur Sterrenschool Apeldoorn)

Op woensdag 26 maart hebben 21 leerkrachten van verschillende Leerplein055-scholen hun tweejarige post HBO opleiding afgerond en zijn daarmee de eerste lichting LB-leerkrachten bij Leerplein055 met een gecertificeerd LB-certificaat. Alle deelnemers hebben deze tweejarige post HBO opleiding gevolgd naast hun werk als leerkracht bij een van de Leerplein055 scholen. De studie is afgerond met een individuele presentatie van hun eindopdracht. Het College van Bestuur van Leerplein055 is bijzonder trots op het hoge niveau van de eindpresentaties.Landelijke invoering functiemix
Vanaf 1 augustus 2010 is in Nederland voor het basisonderwijs de functiemix ingevoerd. Dit houdt in dat op termijn 40% van alle leraren in het basisonderwijs benoemd moeten zijn in een LB functie, een functie in een hogere salarisschaal. Bij Leerplein055 heeft de LB leraar enerzijds verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de zorg voor alle kinderen in de groep. Daarnaast levert de leraar LB een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en deskundigheidsbevordering op de school. De LB leraar heeft een spilfunctie binnen de scholen van Leerplein055 en dient aantoonbaar brede en diepgaande vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden te bezitten op HBO+ niveau.

Samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle
De post HBO opleiding is speciaal voor Leerplein055 ontwikkeld door de Katholieke Pabo in Zwolle (KPZ). De opdracht aan de KPZ was om een opleidingsprogramma samen te stellen voor de LB leraren gericht op inhoudelijke, persoonlijk en organisatorische ontwikkeling. Het eerste opleidingsjaar bestaat vooral uit het verwerven van algemene managementvaardigheden, het tweede jaar zoomt in op het specialisme volgens de functieprofielen van de Lb-ers.

Het afronden van deze opleiding levert de deelnemers een gecertificeerd post-hbo-certificaat op. Het scholingsprogramma geeft een substantiële impuls aan de verhoging van de kwaliteit van deze medewerkers met een enorme ‘spin-off’ op de hele organisatie.

Leerplein055 heeft gekozen voor een generiek functieprofiel van de leraar LB. Binnen dit profiel worden vier gespecialiseerde rollen onderscheiden, namelijk:

  1. Coördinator, bouw en organisatie
  2. Themacoördinator, taal, rekenen en cultuur
  3. Coördinator Opleiden in de School
  4. Coördinator Leerlingenzorg.

In totaal zijn momenteel ongeveer 40 leraren benoemd in de functie LB. De verwachting is dat in 2014 tussen de 140 en 160 leerkrachten van Leerplein055 benoemd zijn in de functie van LB leerkracht.