Leerplein055 start uniek scholingstraject voor alle medewerkers

Geplaatst door op vrijdag 7 september 2012

Leerplein055  zet in op betrokkenheid van ouders en ICT-vaardigheden 

Leerplein055 is gestart met een uniek scholingstraject voor alle medewerkers. “Om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven garanderen is het belangrijk dat het onderwijs blijft investeren in scholing en deskundigheidsbevordering”, aldus Otto Meulenbeek, algemeen directeur van Leerplein055.

Meulenbeek: “Het scholingsplan past precies in de fase waarin onze organisatie, maar ook de maatschappij zich nu bevindt: verdere exploratie van de digitale mogelijkheden en ouders zien als partner in het onderwijs.  Wij willen de ICT-vaardigheden van medewerkers vergroten en nog meer toepassen en inzetten in het dagelijks handelen binnen en buiten de klas. Onder de noemer ‘Educatief Partnerschap’ wil Leerplein055 daarnaast de betrokkenheid van ouders nog beter benutten vanuit gelijkwaardigheid met respect voor ieders professionaliteit” .

Online scholingsprogramma via Ipad
Aan alle deelnemende medewerkers wordt een Ipad-tablet beschikbaar gesteld die de basis vormt voor het cursusmateriaal. Via de Ipad is een online-scholingsprogramma beschikbaar waar medewerkers, naast de teamscholingen, uit meer dan honderd andere cursussen kunnen kiezen.

Omvangrijk scholingsproject
Leerplein055 maakt gebruik van een stimuleringsregeling van de overheid waardoor deze omvangrijke scholing mogelijk is en geen reguliere onderwijsgelden, bedoeld voor de leerlingen, ingezet wordt.. Het is  bijzonder –en voor Nederland uniek in het basisonderwijs- dat alle dertig schoolteams van Leerplein055 nu een maatwerk scholingstraject krijgen aangeboden binnen twee hoofdrichtingen, ICT en Educatief Partnerschap, ofwel betrokkenheid van ouders.

Leerplein055 heeft voor het scholingstraject een contract getekend met Global Academy en gaat samenwerken met meerdere opleidingspartijen voor de verschillende teamtrainingen. De organisatie en coördinatie ligt bij een bekende onderwijsleverancier, Heutink Trainingen.

Praktijkleren
Het scholingsplan kent 60 uur theorie en 240 uren praktijkleren voor elke deelnemer. Deze uren verrichten de medewerkers binnen hun eigen werktijd en dus binnen de eigen groep (of werkplek), met behulp van o.a. reflectie, door te spiegelen met een collega. Ongeveer 430 vaste medewerkers gaan het officiële scholingstraject volgen.

Opleidingen op maat
Een heel belangrijk uitgangspunt in het scholingstraject is dat de scholing is ingebed in de bestaande ontwikkeling van de verschillende scholen. Teams haken dus in op hun eigen doelen en onderwerpen en kunnen de al gereserveerde scholingstijd hiervoor inzetten. Op deze manier sluit de scholing goed aan bij de plannen en ontwikkelingen van de scholen en blijft er voldoende tijd over voor alle reguliere werkzaamheden en eventueel andere scholing. Met iedere directeur heeft een intakegesprek plaatsgevonden over de scholingswensen.

Online scholingsprogramma via Ipad
Aan alle deelnemende medewerkers wordt een Ipad-tablet beschikbaar gesteld die de basis vormt voor het cursusmateriaal. Via de Ipad is een online-scholingsprogramma beschikbaar waar medewerkers, naast de teamscholingen, uit meer dan honderd andere cursussen kunnen kiezen. Het werken met tablets ziet Leerplein055 als een waardevolle toevoeging van dit scholingstraject en zal de intrinsieke motivatie om te werken met nieuwe (online) ICT-middelen doen toenemen. Elke school ontvangt in de komende weken een aantal draadloze toegangspunten zodat de medewerkers ook op school het cursusmateriaal via hun tablet kunnen benutten.

Leerplein055 is er van overtuigd dat dit scholingstraject zal bijdragen aan een verdere professionalisering van ieders dagelijks handelen en het onderwijs aan de kinderen op de scholen van Leerplein055.