Basisschool Het Web verhuist 1 juli naar nieuwbouw

Geplaatst door op dinsdag 31 mei 2016

De nieuwbouw voor openbare basisschool Het Web is voltooid! Op vrijdag 1 juli vindt de verhuizing plaats zodat leerlingen en team de laatste week van dit schooljaar kunnen wennen aan hun nieuwe schoolgebouw aan de Descartesstraat in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. De officiële opening vindt plaats in het nieuwe schooljaar op woensdag 14 september.

Onderwijsvisie leidend voor ontwerp nieuwbouw
“Een nieuw gebouw is een aanleiding om de onderwijsvisie onder de loep te nemen. Vragen als ‘Hoe gaat het onderwijs er over twintig jaar uitzien?’ en ‘Aan welke eisen moet een schoolgebouw in de toekomst voldoen?’ kwamen naar voren”, aldus Joke Esman, directeur van Het Web. “Vorig schooljaar zijn we met het team begonnen om de onderwijsvisie vorm te geven. We besloten het strakke klassikale onderwijs op te geven. Niet langer alle leerlingen per leerjaar gegroepeerd in een lokaal met een dichte deur, maar een ruimte waar leerlingen uit meerdere leerjaren bij elkaar zitten. In die ruimte werken meerdere groepsleerkrachten en/of ondersteunend personeel samen om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven.”

De nieuwe school heeft daarom geen echte groepslokalen maar drie grote ruimtes waarbinnen verschillende plekken zijn ingeruimd, zoals voor leerlingen die in stilte willen of moeten werken.  Op de begane grond is een grote algemene ruimte. Markant in deze ruimte is de grote trap die ook als tribune gebruikt zal worden. Er kan dus ook een podium gecreëerd worden.
Ook de peuters van de peuterspeelzaal van Kinderopvang OOK verhuizen mee naar de nieuwbouw.

De nieuwbouw van Het Web maakt deel uit van een mooie groene omgeving, kenmerkend voor de wijk Zevenhuizen.