Nieuwe Toezichts- en Bestuursstructuur bij Leerplein055

Geplaatst door op donderdag 27 juni 2013

De Raad van de Gemeente Apeldoorn heeft onlangs besloten tot wijziging van de statuten van Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs Apeldoorn en voor speciaal basis en voortgezet onderwijs. In verband daarmee  is een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB)  ingericht.

De RvT heeft per 1 juli 2013 de heer Fred Berends benoemd tot voorzitter van het CvB en de heer Hans Wegter tot lid van het CvB  van Leerplein055. Zij zijn de opvolgers van de heer Otto Meulenbeek, algemeen directeur-bestuurder van Leerplein055. Hij neemt per 1 juli afscheid van de organisatie in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Fred Berends en Hans Wegter zijn al hun hele werkzame leven actief in het onderwijs en zijn al langere tijd aan Leerplein055 verbonden in de functie van unitdirecteur.