Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht benoemd

Geplaatst door op dinsdag 15 juli 2014

Na een unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie is Marike Smilde door de Gemeenteraad van Apeldoorn per 15 juli 2014 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Leerplein055. Zij treedt in de plaats van Edith van Calcar die sinds 1 augustus 2006 in verschillende functies verbonden was aan Leerplein055.

Marike Smilde was van maart 2006 tot augustus 2011 al bestuurslid van Leerplein055 en stopte in verband met andere werkzaamheden. Fred Berends, voorzitter College van Bestuur feliciteert Marike met haar benoeming en ziet uit naar een goede samenwerking.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden.