Openbare basisscholen Apeldoorn krijgen predikaat ‘erkende opleidingsschool’

Geplaatst door op maandag 18 november 2013

directeuren erkende opleidingsscholen Leerplein055Apeldoorn heeft zes basisscholen die het predikaat ” mogen voeren, allemaal basisscholen van Leerplein055. De werkplekopleiding is een succesformule van de KPZ (pabo) uit Zwolle en haar partners. Deze partners zijn vertegenwoordigd in een Raad van
Advies en Leerplein055 maakt hier -als enige onderwijskoepel in Apeldoorn- deel van uit. De in de Raad van Advies vertegenwoordigde schoolbesturen werken intensief samen op het gebied van opleiding, begeleiding, nascholing van aankomende en zittende leerkrachten. Daarnaast wordt in de Raad van Advies kennis gedeeld en uitgewisseld.

Basisscholen gaan onderzoek doen_Artikel De Stentor dd 22 november 2013

 

Een opleidingsschool is een vervolgstap in de ontwikkeling van het werkplekleren. Op alle opleidingsscholen functioneert een leerkracht als  ‘opleider in de school’, die alle stagiaires begeleidt in hun professionele ontwikkeling en die de vierde-jaarsstudent ook beoordeelt t.a.v. het algehele functioneren. De opleider in de school vormt de groep stagiaires om tot een leergemeenschap, die van betekenis is voor de school als geheel en waarvan de leden van en met elkaar kunnen leren.

Erkende opleidingsscholen in Apeldoorn zijn:

Kwaliteit in het onderwijs
Door onderzoek te doen (naar een voor de school passend onderwerp) leren aankomende beroepsbeoefenaars dat problemen waar zij in de praktijk tegen aan lopen, verholpen kunnen worden. Daardoor wordt hun professioneel handelen verdiept. Het voorbeeld van de studenten werkt aanstekelijk op de zittende leerkrachten. Daardoor ontslaat er, op de opleidingsscholen waar het praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd, een onderzoekende cultuur.