Openbare basisscholen zetten online communicatie in

Geplaatst door op dinsdag 30 augustus 2011

Leerplein055 gaat dit schooljaar  verder met het inzetten van digitale communicatie-mogelijkheden voor het contact met ouders, toekomstige ouders en met collega’s onderling. Leerplein055 bekijkt samen met haar scholen op welke manier online communicatie gebruikt kan worden om de communicatie met ouders verder te verbeteren en de betrokkenheid van ouders met school te vergroten.    

Digitale pioniers
Het afgelopen half jaar heeft een groep leerkrachten, directeuren en medewerkers op het gebied van communicatie en ICT zich samen met een externe organisatie verdiept in de veranderende wijze van kennis delen, de mogelijkheden van communicatie via sociale netwerksites als Twitter en Facebook en inzicht in deze instrumenten om betrokkenheid te genereren en online communicatie te monitoren.

Sociale netwerksites
Veel Leerplein055-scholen, maar ook directeuren en medewerkers, zetten sociale netwerksites in om betrokkenheid van ouders, toekomstige ouders, leerlingen, oud-leerlingen en relaties te creëren. Veel scholen zijn vorig schooljaar al gestart om via een twitteraccount informatie te delen en zich te mengen in conversaties die relevant zijn voor het onderwijs, de school of bijvoorbeeld de wijk. Voor basisscholen is dit een nieuwe mogelijkheid om op een laagdrempelige manier betrokkenheid te genereren en kan relevante informatie eenvoudig gedeeld worden.

Leerplein055 gaat nog een stap verder. Dit schooljaar gaan drie scholen een pilotproject draaien met een totaalpakket van nieuwe communicatie. Ook een sms-dienst kan hier een onderdeel van uit gaan maken. Uit inventarisatie blijkt dat bijna alle ouders een mobiele telefoon hebben en het inzetten van sms  om ouders te attenderen op de eerste gymles van het jaar, een informatieavond, schoolactiviteit of een luizencontrole werkt sneller en efficiënter dan een briefje meegeven aan de leerlingen.  

Kennis delen
Om de opgedane kennis vanuit een kleine groep ook binnen de hele organisatie van ruim 500 leerkrachten over te brengen biedt Leerplein055 dit schooljaar cursussen aan op het gebied van online communicatie.