Predicaat Excellente School voor Praktijkschool Apeldoorn

Geplaatst door op maandag 23 januari 2017

Vandaag heeft een school van Leerplein055, de school voor praktijkonderwijs, Praktijkschool Apeldoorn, het predicaat Excellente School ontvangen uit handen van de Inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, Monique Vogelzang. Het college van bestuur van Leerplein055 feliciteert team en leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn met de behaalde excellente status!

Buitengewone kwaliteit

Het predicaat Excellente School is een erkenning voor buitengewone kwaliteit. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en de ouders. Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken én over te dragen.

Voor het predicaat is het belangrijk dat een school algemeen goed onderwijs geeft. De inspectie onderzoekt daarom eerst de onderwijskwaliteit.  Dit gebeurt op basis van informatie die bij de inspectie bekend is en informatie die scholen zelf aanleveren. Sinds 2015 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor  de aanwijzing van excellente scholen.

Gepersonaliseerd leren pur sang

De schoolspecifieke wijze waarop Praktijkschool Apeldoorn talent en sterkte van leerlingen (hun keuzes) centraal stelt in het vormgeven van de individuele leerlijnen leidt tot een consequent hoog aantal behaalde erkende certificaten, kwalificaties en bewijzen. En dit gedurende een reeks van jaren sinds het in gang zetten en consequent verder uitbouwen van deze werkwijze (2003). Gepersonaliseerd leren pur sang. Eigenaarschap, keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid leren nemen en dragen, van leerlingen in hun leerlijn en leraren in het vormgeven van het onderwijs geven positieve autonomie en maken de leerlingen weerbaar op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

De keuzepraktijk houdt in dat de leerlingen de gelegenheid krijgen een bij hun talent en mogelijkheden passend beroepsgericht scholingstraject te doorlopen. De interne stage is de eerste stap in de lijn van de werkvorm stage. Daarbij wordt de koppeling gezocht met de beroepsgerichte scholing.

Bevindingen jury op de aanpak van Praktijkschool Apeldoorn: “Wat zeker ook bijdraagt aan het onderwijsproces is de rust die in de school heerst. Daarin wordt veel geïnvesteerd, maar de positieve benadering betaalt zich dubbel dwars uit. ‘In gesprek met elkaar’ is hierbij het uitgangspunt.”

Succesvolle uitstroom

Praktijkschool Apeldoorn heeft een succesvolle uitstroom die stabiel boven het landelijk gemiddelde ligt. Relatief veel leerlingen stromen uit met een niveau 1 en de leerlingen van Praktijkschool Apeldoorn behalen tweemaal zo veel branchecertificaten als het landelijk gemiddelde in het praktijkonderwijs.

“Praktijkschool Apeldoorn levert leerlingen af die opvallen doordat ze duidelijker weten wat ze willen, wat ze kunnen en socialer zijn, zaken die de school terug hoort van de werkplekken waar de leerlingen naar uitstromen. “

Pedagogisch didactisch handelen

De leraren hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen en concretiseren dat door doelen voor hun leerlingen te stellen. De leraren stimuleren een brede ontwikkeling bij hun leerlingen. De leraren gaan actief na of leerlingen de leerstof en de opdrachten begrijpen en of zij daarmee hun doelen gehaald hebben. Zij geven de leerlingen feedback op hun leerproces en bespreken met hen wat nodig is om hun doelstelling te halen.

Bevindingen jury: In de twee gesprekken die de jury bijwoont, ervaart ze dat ‘verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces’ in de doelgesprekken betekent op de leerling afgestemd de mogelijkheden voorhouden, opdat hij/zij gaat ontdekken waar de eigen affiniteit ligt en wat zijn/haar zwakke en sterke kanten zijn. Daarbij wordt nadrukkelijk de taal aangeboden die nodig is om het keuzeproces onder woorden te brengen en zelfkennis op te doen. Dit vraagt om een bijzondere gesprekstechniek waarbij de leraar op een uitgebalanceerde wijze de keuzemogelijkheden en voors en tegens schetst en toch de ruimte biedt aan de leerling om inbreng te hebben en de keuze te maken.

“Ze luisteren hier naar je!” Deze woorden worden opgetekend uit de monden van de deelnemers aan het leerlingenpanel met wie de jury tijdens het schoolbezoek spreekt.

 

Inspectie van onderwijs

Sinds 2015 is de organisatie van het traject Excellente Scholen in handen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie maakt gebruik van een onafhankelijke jury voor de beoordeling van de excellentieprofielen. Voor het predicaat is het belangrijk dat een school algemeen goed onderwijs geeft. De inspectie onderzoekt daarom eerst de onderwijskwaliteit. Dit gebeurt op  op basis van informatie die bij de inspectie bekend is en informatie die scholen zelf aanleveren.

De jury adviseert de inspecteur-generaal van het Onderwijs welke scholen in aanmerking komen voor het predicaat Excellente School. De inspecteur-generaal besluit tot het toekennen van de predicaten.

Meer informatie staat op de website Excellente Scholen