Project Buursaam op Praktijkschool Apeldoorn

Geplaatst door op donderdag 11 december 2014

Een goede relatie met de buurt en kennismaken met stage. Dat zijn de doelen van het project “Buursaam’ op Praktijkschool Apeldoorn. De Praktijkschool Apeldoorn is een school voor praktijkonderwijs en valt onder Leerplein055. De Praktijkschool biedt onderwijs aan jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met theoretisch leren. De leerlingen komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs.

Op de Praktijkschool Apeldoorn is stage lopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Al vanaf het eind van het eerste jaar beginnen leerlingen met stage lopen binnen de school. Wanneer leerlingen 14 jaar zijn mogen ze buiten de school stage lopen: de projectstage. Sinds kort is daar een stage bij gekomen in de vorm van het project Buursaam. Voor de leerlingen is dit een eerste kennismaking met stage lopen buiten de school. De werkzaamheden zijn heel divers. Het varieert van blad harken en ramen wassen tot de hond uit laten en een kopje koffie drinken.

Sociale vaardigheden
Leerlingen die in de zorg willen gaan werken kiezen in het tweede jaar het vak “keuzepraktijk verzorging”. Een onderdeel van dit programma is dat ze leren ramen wassen. Eerder werden de ramen van de school gewassen tijdens deze les. Maar doe je dit bij iemand uit de buurt, dan is dat levensecht! De buren zijn blij met de schone ramen en de leerling heeft in de praktijk geoefend. Tegelijk worden sociale vaardigheden getraind: jezelf voorstellen en overleggen over de werkzaamheden. Een mooi voorbeeld van een stuk burgerschapsvorming.

Positieve ervaringen
De eerste ervaringen met het project Buursaam zijn positief. De lijst met leerlingen die mee willen doen met het project groeit snel, maar ook instellingen in de buurt zijn enthousiast. Binnenkort start Buursaam ook  bij het kinderdagverblijf op de hoek van de school. De fietsenmakers zullen het onderhoud van de kinderfietsjes gaan verzorgen. Op de langere termijn valt er te denken aan samenwerken met Wisselwerk en zorginstellingen in de buurt. Heeft u nog een leuk idee? We horen uw reactie graag via info@praktijkschool-apeldoorn.nl