RDDF-plaatsing bij Leerplein055

Geplaatst door op maandag 21 juli 2014

De landelijke tendens van leerlingendaling treft ook Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Met ruim 4400 leerlingen en 27 basisscholen is Leerplein055 qua grootte de tweede onderwijskoepel in Apeldoorn. Door de leerlingendaling en de vermindering van de uitstroom van personeel door de stijging van de AOW-leeftijd, ontkomt Leerplein055 er niet aan om over ruim een jaar -per 1 augustus 2015- ontslag te verlenen aan maximaal 14 fte. Het totale personeelsbestand van Leerplein055 omvat 375 fte.

Om per 1 augustus 2015 ontslag door te kunnen voeren moeten functies in het zogenaamde Risicodragend deel van de Formatie (RDDF) geplaatst worden. Dit gebeurt per 1 augustus 2014. De personeelsgeleding van de GMR heeft op 14 juli ingestemd met de RDDF-plaatsing. Hoeveel fte’s er op 1 augustus 2015 werkelijk verdwijnen hangt af van de ontwikkelingen die in het komend schooljaar plaatsvinden.

RDDF-plaatsing vindt uitsluitend plaats in de functiecategorie onderwijsgevend personeel. Een zwaarwegende reden hiervoor is dat de leerlingendaling zich met name ‘vertaalt’ naar deze functiecategorie.