Scholingstraject Leerplein055: trainers aan het woord

Geplaatst door op woensdag 3 oktober 2012

Eerste kennismaking met bestuursbureau Leerplein055
Door Marcel van Oosterwijk, Trainer EP namens Heutink trainingen

Het schooljaar 2012/2013 staat bij Leerplein055 o.a. ‘Educatief Partnerschap’ , oftewel ouderbetrokkenheid, centraal. In de bijeenkomst met het bestuurskantoor is al een voorzet gegeven op inhoud, opzet en vooral het creëren van een andere denkwijze.

De kunst van Educatief Partnerschap is over je eigen grens te stappen; dingen doen die je nog nooit gedaan hebt en die je voor onmogelijk houdt. Die grens SAMEN opzoeken met vakmanschapschap, passie en het handelen vanuit je eigen IK. Het bestuurskantoor is enthousiast begonnen om haar eigen grens te verkennen. Wij willen graag met u de grens opzoeken.

De Bundel gestart met thema ouderbetrokkenheid

Op 4 september 2012 heeft het team van De Bundel als eerste team van Leerplein055 zich gebogen rondom het thema ouderbetrokkenheid. De middag stond in het teken van missie, visie en profilering. D.m.v. actieve werkvormen ontdekte het team haar kwaliteiten en kernwaarden. Aan het eind van de bijeenkomst presenteerden de verschillende groepen hun slotconclusies. Deze bieden concrete aanknopingspunten voor het verder uitwerken en inrichten van ouderbetrokkenheid.

Tijdens een afsluitende feedback ronde was een veel gehoorde opmerking: “Goed om dit thema eens dieper met elkaar te bespreken en er een passende invulling voor onze school en haar ouders aan te geven”. We kijken terug op een zinvolle, inspirerende en energiegevende middag.