Schoolbesturen tevreden met beslissing over (ver)nieuwbouw scholen

Geplaatst door op vrijdag 27 oktober 2017

Gemeente Apeldoorn en de Apeldoornse schoolbesturen streven steeds naar een veilige, gezonde en prettige leeromgeving voor kinderen die naar school gaan. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor binnen- en buitenonderhoud van scholen en de gemeente is verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw.

In de afgelopen tijd is door de gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente Apeldoorn gewerkt aan een meerjarenplan om toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met eisen aan huisvesting voor onderwijs van deze tijd, het krimpende aantal leerlingen in gemeente Apeldoorn en duurzaamheid.

Tijdens de politieke markt van 21 september hebben alle fracties in de gemeenteraad aan het college van B&W kenbaar gemaakt dat ze positief zijn over het plan. In het komende decennium zullen meerdere scholen worden aangepakt. Vanwege de beperktheid van de financiële middelen kan niet alles tegelijk en moeten er voortdurend, ook tijdens het verder uitwerken van de plannen, keuzes worden gemaakt. Er wordt steeds gewerkt in periodes van vier jaar. De eerste fase loopt van 2017 – 2020.

Leerplein055 is, samen met de andere schoolbesturen, tevreden over dit voorgenomen besluit. Voor een aantal Leerplein055-scholen betekent het dat we plannen kunnen gaan maken om te gaan (ver)bouwen. Op basis van goed vooronderzoek en overleg met de schoolteams kijkt Leerplein055 wat nodig is om huisvesting te organiseren die past bij toekomstbestendig onderwijs.

Ugchelen
De Bouwhof en De Touwladder (PCBO) op één locatie en De Eloy (Veluwse Ondewijsgroep) op één locatie.

De Maten
In de wijkdelen van onderstaande scholen wordt in gezamenlijkheid de mogelijkheden onderzocht voor nieuwbouw of vernieuwbouw.

De Sjofar (PCBO)
Daltonschool De Horst (Leerplein055)
De Ploeg (PCBO)
De Marke (Leerplein055)
Sterrenschool De Bongerd (Leerplein055)
dislocatie De Schakel (Veluwse Onderwijsgroep)

Centrum West, Noord
Voor de scholen die in de wijk Kerschoten staan -Passe-Partout Rank Kerschoten (PCBO) Sterrenschool Apeldoorn (Leerplein055)- is afgesproken dat in de planperiode 2017-2020 een wijkgericht onderzoek zal plaatsvinden om toekomstbestendige onderwijshuisvesting te ontwikkelen. De aanleiding hiervan is de noodzaak voor renovatie/vernieuwbouw van een deel van het schoolgebouw De Rank.