Scholen opnieuw dicht: staking van het basisonderwijs op 12 december

Geplaatst door op woensdag 6 december 2017

Het ultimatum dat het PO-Front op 7 november via minister Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is dinsdag 5 december om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat onderwijspersoneel in het PO wordt opgeroepen om het werk neer te leggen op dinsdag 12 december.

Het PO-Front is al het gehele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de salarissen in de sector op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega’s in het voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het kabinet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd om de uit de hand lopende werkdruk in de sector te beteugelen.

Scholen Leerplein055 dicht op 12 december

Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op collectief actievoeren. Alle medewerkers in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voorgezet) onderwijs hebben het recht om te staken op 12 december en de stakingsbereidheid bij medewerkers van Leerplein055 is groot. Op dinsdag 12 december zijn de Leerplein055-scholen dicht. Medewerkers die er niet voor kiezen om te staken zullen vervangende werkzaamheden uitvoeren. Ouders van leerlingen op Leerplein055 scholen hebben hierover een brief ontvangen.

Fred Berends, voorzitter college van bestuur Leerplein055: “Het beroep van basisschoolleerkracht is een mooi en uitdagend vak met grote verantwoordelijkheden, ook voor komende generaties kinderen. Willen we dit beroep nu en in de toekomst aantrekkelijk genoeg laten zijn om over voldoende leerkrachten te kunnen blijven beschikken, dan moet er nu iets gebeuren. Wij hopen dat de politiek snel in beweging komt in het belang van de toekomst van het onderwijs!”

Investering in basisonderwijs is hard nodig

Het doet ons goed dat onze schoolteams van veel ouders begripvolle reacties ontvangen als het gaat om de noodzakelijke investering in het basisonderwijs. We zien ook dat verschillende onderwerpen in de media soms eenzijdig worden belicht. Als schoolbestuur met 25 scholen in de gemeente Apeldoorn verzekeren wij u wij niet méér reserves aanhouden dan nodig is (onze financiële reserves zijn dus goed in balans ten opzichte van de financiële risico’s) en dat wij het landelijk afgesproken percentage leerkrachten in een hogere functieschaal ook daadwerkelijk gerealiseerd hebben. Dit doet echter niets af aan het feit dat er jarenlang te weinig geld is uitgetrokken voor het basisonderwijs om bijvoorbeeld extra ‘handen in de klas’ te hebben, om enthousiaste mannen en vrouwen voor het basisonderwijs te behouden en om het beroep van de leerkracht basisonderwijs aantrekkelijk te houden voor de toekomst.

werkdrukverlaging

Op 4 oktober (net voor de staking van 5 oktober) lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders te zijn; voor 2018 is slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Het bedrag van 500 miljoen bleek 430 miljoen te zijn en komt pas in 2021 structureel beschikbaar. Dat is te ver in de toekomst terwijl de nood nu hoog is!

Reparatie van salarissen

Voor de reparatie van de salarissen is door het kabinet 270 miljoen uitgetrokken zonder toezeggingen voor de komende jaren. De regering heeft leerkrachten in het basisonderwijs jaren achter elkaar op de nullijn gehouden en er zijn onvoldoende doorgroeimogelijkheden gecreëerd. Daarom is nu een veel hogere investering nodig om de salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs te repareren.

Er verschijnen veel vergelijkingstabellen in de media over de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs. Kort samengevat is het zo dat leerkrachten beginnen met een redelijk marktconform salaris voor een hbo-afgestudeerde starter. Diezelfde leerkracht bereikt echter na 15 werkzame jaren (meestal al rond zijn of haar 40e) het maximum salaris en op dat moment is het gat met vergelijkbare HBO-beroepen inmiddels fors opgelopen. Een van de gevolgen is dat er te weinig studenten kiezen voor het beroep leerkracht basisonderwijs.

Persbericht PO-front_primair onderwijs staakt op 12 december