Statutenwijziging Leerplein055

Geplaatst door op maandag 3 juni 2013

Op donderdag 30 mei heeft de gemeenteraad van Apeldoorn unaniem ingestemd met de wijziging van de statuten van Leerplein055. Daarmee is de nieuwe  bestuursstructuur van Leerplein055 met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur definitief van start gegaan. Het betekent onder meer dat de gemeenteraad de bevoegdheid voor de goedkeuring van de begroting en jaarrekening van Leerplein055 heeft overgedragen aan de Raad van Toezicht.

De gemeenteraad heeft ook de leden van de Raad van Toezicht benoemd, te weten:

  • Mevrouw Edith van Calcar (voorzitter),
  • De heer Cor Spruyt,
  • De heer Sicco Baas,
  • De heer Patrick Hijlkema en
  • De heer Edo de Vette.

Allen waren ook al lid van het oude stichtingsbestuur. Op dit moment loopt nog de (interne) selectieprocedure voor de voorzitter en lid van het nieuwe College van Bestuur. De verwachting is dat deze procedure medio juni wordt afgerond. Tijdelijk vervult Otto Meulenbeek (tot zijn vertrek op 1 juli) de functie van voorzitter van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur wordt als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het beleid van Leerplein055 en de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Een belangrijke stap, mede in het belang van een professioneel bestuur en goed toezicht, hetgeen uiteindelijk ook ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.