Sterrenschool Apeldoorn enthousiast over ervaringen met Pedagogisch PACT

Geplaatst door op donderdag 4 mei 2017

Sterrenschool Apeldoorn heeft een manier gevonden om te voorkomen dat jonge kinderen gedragsproblemen ontwikkelen. Dat lukt met een nieuwe functie vanuit de zorg, geïntegreerd in het team. Als het nodig is, krijgen peuters van 3 jaar al hulp, en dat gaat door in de kleuterklas. Het is een proef, die succesvol blijkt.

Kwaliteit van pedagogische kindvoorzieningen versterken

De proeftuinen van PACT Pedagogisch PACT is een project waarbinnen wetenschap en praktijk samen optrekken om de kwaliteit van pedagogische kindvoorzieningen te versterken. Doel is een inclusieve speel-leeromgeving, waarin elk kind mee kan doen en zich optimaal kan ontwikkelen. Om dat te bereiken wordt ingezet op samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg. PACT investeert in de ontwikkeling van de professionals in de kinderopvang en versterkt de samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg.

Proeftuinen

Een aantal basisscholen fungeert momenteel als proeftuin, waar wordt onderzocht welke aanpakken het beste werken. Sterrenschool Apeldoorn is een van die proeftuinen. Kijk voor meer informatie en een overzicht  van alle PACT-proeftuinen op www.pedagogischpact.nl

[bron: Naar School!]

Lees het artikel over de PACT-proeftuin bij Sterrenschool Apeldoorn