Tabletonderwijs bij basisscholen Leerplein055

Geplaatst door op maandag 24 maart 2014
Tabletonderwijs bij Leerplein055

Bij De Rietendakschool werken de leerlingen in de middenbouw al met tablets

Ruim een kwart van de openbare basisscholen van Leerplein055 leggen de papieren leermethodes aan de kant als het gaat om taal en rekenen. De scholen stappen met de middenbouwgroepen over op het gebruik van  tablets.

Leerplein055 heeft gekozen voor de samenwerking met de landelijke stichting Snappet, een organisatie die de kwaliteit van het basisonderwijs verbetert door tablets te voorzien van lesmateriaal. De nieuwe ‘Snappet-scholen’ zijn: Meester Lugtmeijer en De Rietendakschool in de wijk Zuid, De Steenbeek in Ugchelen, De Bundel in Osseveld, Jenaplanschool De Mheen, De Gentiaan en M.L. King in Zevenhuizen.

Na een pilotperiode van een jaar gedraaid te hebben op drie Leerplein055-scholen, wordt het werken met tablets nu verder uitgerold en heeft binnenkort elke leerling in de groepen 4 en 5 van de ‘Snappet-scholen’ een tablet beschikbaar.De tablet dient als digitale vervanging voor de traditionele werkboekjes en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden van scholen. Het is een wijze van oefenen, nakijken en feedback met behulp van tablets.

Meteen feedback
Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie en het voorbereiden van lessen en de leerlingen werken in hun eigen tempo, ze krijgen lesstof aangeboden waar ze op dat moment aan toe zijn. De ervaring leert inmiddels dat leerlingen hierdoor gemotiveerder en geconcentreerder zijn. Heel belangrijk is dat de leerlingen meteen feedback krijgen, ze zien of ze iets goed of fout doen.

Leerplein055 gaat O4NT-scholen starten in Apeldoorn
Naast de start van negen scholen met Android tablets is Leerplein055 in een vergevorderd stadium om in september twee scholen te laten aansluiten bij het totaalconcept van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). De één op één inzet van iPads binnen het concept van O4NT maakt het mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd veel efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind.

Verdergaande integratie van ict in het onderwijs geeft kansen om anders en vernieuwend om te gaan met de leeromgeving en de organisatie van het onderwijs in de klas. Leerplein055 kiest er bewust voor om nieuwe ict-ontwikkelingen met pilotprojecten op een aantal scholen uit te voeren. Het geeft de mogelijkheid om opgedane ervaringen te delen en bewustere keuzes te maken in onderwijsontwikkeling. Door het delen van ervaringen, kijken bij elkaar en leren van elkaar moedigt Leerplein055 haar scholen aan om ict op innovatieve manieren in te zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk. Andere pilots worden uitgevoerd op het gebied van draadloze netwerken, laptops, tablets, sociale media, e-learning, digitaal toetsen en andere toekomstige ontwikkelingen.

Het gebruik kunnen maken van ict-toepassingen is voorwaardelijk voor modern en vernieuwend onderwijs. Leerplein055 heeft het afgelopen schooljaar alle leerkrachten laten deelnemen aan een grootschalig scholingstraject, specifiek gericht op de ict-competenties in de klas en het gebruik van tablets. Fred Berends, voorzitter van het College van Bestuur van Leerplein055 hierover “het is relatief eenvoudig om tablets aan te schaffen maar het optimaal inzetten van deze tablets is afhankelijk van intrinsieke motivatie en bekwaamheid van de leerkracht. Onze leerkrachten hebben allemaal een ipad en gaan vertrouwd met tablets om”.