Tussenrapport experiment flexibilisering onderwijstijd aangeboden aan de Kamer

Geplaatst door op donderdag 17 oktober 2013

De Vliegenier_Leerplein055_0484Maandag (14 oktober) heeft de staatssecretaris het 2e tussenrapport met betrekking tot het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’ aan de Kamer aangeboden. Daarin figureren uiteraard ook de twee Apeldoornse Sterrenscholen (Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier). Ouders, leraren en leerlingen van basisscholen die meedoen aan een pilot met flexibele onderwijstijden, zijn daar over het algemeen tevreden over. Ook over het vijf-gelijke-dagenmodel is tevredenheid.

Aandachtspunten
meerwaarde flexibele onderwijstijden voor ouders, deelname percentage ouders aan het flexpakket, afstemming BSO op inhoud en pedagogisch klimaat, inrichting onderwijsproces in dit organisatiemodel en onderwijs op maat mbt digitale leermethoden.

Monitor experiment flexibilisering onderwijstijd (oktober 2013)
Kamerbrief over monitor flexibilisering onderwijstijd (oktober 2013)
Meer informatie over de Sterrenscholen in Apeldoorn