Vervolg project Playing for Success

Geplaatst door op maandag 29 oktober 2012

Leren met een WOW-factor!
Playing for Success is in het schooljaar 2011/2012 ook in Apeldoorn van start gegaan. Het ging daarbij om twee pilots. De ervaringen waren erg positief en nu tekent Playing for Success voor de komende drie jaren voor ‘leren met een WOW-factor’ in Apeldoorn.

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9-14 jaar die onder hun niveau presteren. We maken gebruik van de aantrekkingskracht van het betaald voetbal om deelnemers zoveel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Wij noemen het: leren met een wow-factor!

Playing for Success is een strategische samenwerking tussen verschillende partners:

  • AGOVV,
  • de schoolbesturen Leerplein055 en PCBO,
  • Saxion,
  • ROC Aventus,
  • Gemeente Apeldoorn
  • Provincie Gelderland.

Op basis van een aantal voorwaarden is het project Playing for Success Apeldoorn voor drie jaar verzekerd.

Vervolg van Playing for Success in januari 2013
Het is de bedoeling dat het eerste project na de Kerstvakantie van start gaat met een groep van 15 leerlingen van Leerplein055 en PCBO, met 10 bijeenkomsten per groep. In een latere fase kan het aantal groepen worden uitgebreid.

Playing for Success richt zich op kinderen die een zetje in de rug kunnen gebruiken  op het gebied van taal en rekenen en het versterken van sociale vaardigheden.  De bijeenkomsten zijn na schooltijd en vinden plaats op het terrein van AGOVV.