Voordracht nieuwe bestuursleden Leerplein055

Geplaatst door op maandag 19 maart 2012

Op 15 maart heeft het stichtingsbestuur twee nieuwe bestuursleden voorgedragen voor benoeming. Het gaat om de heren Edo de Vette (44) uit Zwolle en Patrick Hijlkema (36) uit Heino. Beide kandidaten worden ter benoeming voorgedragen aan de gemeenteraad van Apeldoorn. Tegelijkertijd zullen ook mevrouw Edith van Calcar en de heer Cor Spruyt voor herbenoeming worden voorgedragen.

De voordracht van de nieuwe bestuursleden is tot stand gekomen op unaniem advies van de Benoemings Advies Commissie (BAC), waarin naast bestuursleden ook leden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrokken waren. Het bestuur was met name op zoek naar kandidaten met een algemeen juridische en financiële achtergrond. Met de twee voorgedragen kandidaten wordt hierin in ruime mate voorzien.