Week van Leerplein055 van start!

Geplaatst door op maandag 29 september 2014

weekvanLP055_algDe negende editie van de Week van Leerplein055 is van start gegaan! De Week van Leerplein055 richt zich op de verbinding tussen de openbare (basis)scholen van Leerplein055 en het is een ontmoetingsweek voor leerlingen, medewerkers en (nieuwe) ouders!

In de Week van Leerplein055 spelen de kernwaarden een belangrijke rol: modern, betrokken en toegankelijk. Leerplein055 heeft modern onderwijs. En wil dat blijvend bieden. Voortdurende ontwikkeling en vernieuwing is belangrijk omdat de maatschappij ook snel verandert. Wat in 2010 vooruitstrevend was, is in 2014 gemeengoed. Uiteraard wil je ook het goede behouden. Om je te blijven ontwikkelen faciliteert Leerplein055 haar scholen en leerkrachten met moderne materialen, goede ondersteuning en het aanbod van scholing. De medewerker van Leerplein055 zijn het visitekaartje van de school, van Leerplein055. 

De medewerkers van Leerplein055 zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en hun leefwereld. Medewerkers begrijpen de wereld waar de kinderen in opgroeien. Sterker nog, zij anticiperen op die wereld. De schoolteams bouwen betrokkenheid op tussen kind, ouder en school. Toegankelijkheid tot slot zit in het DNA van openbaar onderwijs. Leerplein055 wil dat op elk niveau waarmaken: tussen ouders, leerlingen en hun leerkrachten, tussen medewerkers onderling, tussen bestuursbureau en scholen.

Programma Week van Leerplein055

  • Maandag 29 september  -Opening Week van Leerplein055
  • Dinsdag 30 september – extra schoolreisje Leerplein055 basisscholen ivm project Knokken voor Gorilla’s |
  • Woensdag 1 oktober – Leerplein055 Spelen: een sportieve ontmoeting van leerlingen van alle Leerplein055-basisscholen op het prachtige terrein van AV’34!
  • Donderdag 2 oktober – Medewerkersdag Leerplein055: een dag waar ontmoeting en inspiratie een grote rol spelen
  • Vrijdag 3 oktober – extra schoolreisje Leerplein055 basisscholen ivm project Knokken voor Gorilla’s
  • Maandag 6 oktober -Internationale Dag van de Leerkracht
  • Woensdag 8 oktober = Open dag basisscholen Apeldoorn