Informatiepagina coronavirus

Laatst bijgewerkt op: 10 augustus, 2021

Leerplein055 handelt m.b.t. het coronavirus volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Met individuele vragen over de school van uw kind(eren) kunt u terecht bij de schooldirecteur. De  Leerplein055-scholen organiseren het onderwijs volgens de geldende richtlijnen. Deze richtlijnen zijn per school vertaald naar een werkbare situatie.

Het kabinet besloot in juni om stap 4 van het openingsplan te zetten en te vergroten, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Op alle scholen houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten testen bij klachten die lijken op corona.

Voor het voortgezet onderwijs, waaronder Praktijkschool Apeldoorn, gelden aangepaste richtlijnen die aan leerlingen en ouders worden gecommuniceerd.

Coronaregels voor reizen en vakantie?

Komt u na een reis terug in Nederland?  Dan gelden voor u de regels voor inreizen in Nederland.

Ventileren 

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Ventileren in de klaslokalen is belangrijk en zeker geen nieuw onderwerp. Leerplein055 besteedt uiteraard de nodige aandacht aan het (extra) ventileren van de lokalen.  

Mondkapjes

In school en op de schoolpleinen zijn mondkapjes niet meer verplicht.  Het blijft uiteraard toegestaan om een mondkapje te dragen.

Voor het VO geldt tot de zomervakantie nog wel de verplichting om een mondkapje te dragen buiten de lessen.

Ouders in de school

Vanaf maandag 28 juni zijn ouders weer welkom in school maar anderhalve meter afstand houden in een schoolgebouw is niet eenvoudig, zeker niet als het aantal volwassenen in school gaat toenemen. Elke Leerplein055-directeur communiceert de schoolspecifieke afspraken aan ouders. De basisregels blijven van toepassing: vaak je handen wassen, anderhalve meter afstand houden is verplicht en bij klachten blijf je thuis (en laat je je testen).

Preventieve zelftesten voor onderwijspersoneel

Medewerkers kunnen zichzelf twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten.  Medewerkers nemen deze preventieve test zelf thuis af. Bij een positieve testuitslag gaat de medewerker thuis in quarantaine en neemt hij/zij contact op met de GGD voor het afnemen van een coronatest in de GGD-teststraat. Het gebruik maken van de zelftest is op vrijwillige basis. 

Quarantaine en bron- en contactonderzoek

Na een melding van een positief geteste persoon voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit.  Directeuren nemen contact op met de GGD als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen, dit mag géén zelftest zijn. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Kinderen van 4-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar school en blijven thuis. Bekijk hier de handreiking bij neusverkoudheid.

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
  • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Met welke verkoudheidsklachten mag een kind wél naar school?

  • kinderen die af en toe hoesten;
  • kinderen met bekende chronische luchtwegklachten;
  • kinderen die bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Wanneer mag een kind weer naar school?

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Groepsoverstijgende activiteiten

Het organiseren van groepsoverstijgende lessen of samenwerking tussen leerlingen is sinds eind juni weer mogelijk. Schoolteams communiceren  -waar nodig- nieuwe afspraken aan ouders.

Deel deze pagina