Informatiepagina coronavirus

Laatst bijgewerkt op: 24 juli, 2020

Leerplein055 handelt m.b.t. het coronavirus volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. De antwoorden op de meest gestelde vragen leest u hieronder. Met individuele vragen over de school van uw kind(eren) kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Sinds 8 juni zijn alle basisscholen weer volledig open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) is weer regulier open. De aangepaste manier blijft van kracht. De belangrijkste maatregelen:

 • ouders komen niet op het schoolplein of in de school;
 • de school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen;
 • na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Vakantie in het buitenland

De meest actuele informatie lees je op de website van de rijksoverheid.

Reisadvies in land van verblijf wijzigt van geel naar oranje
Als het reisadvies verandert van geel naar oranje en u op dat moment in het land verblijft, dan wordt u dringend geadviseerd om na terugkomst 14 dagen in quarantaine te gaan.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een land met oranje of rood reisadvies, 14 dagen in quarantaine en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor het eventueel halen en brengen van kinderen zullen ouders anderen moeten vragen.

Geen quarantaine voor kinderen tot en met 12 jaar
De quarantaine geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19 geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen.

Is quarantaine na vakantie in landen met oranje of rood reisadvies een geldige verzuimreden?
Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden (maar het is wel toegestaan).

Voortgezet onderwijs – Praktijkschool Apeldoorn: Als ouders met hun kinderen (boven de 12 jaar) naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. 

Testen
Ontwikkelt u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij de lokale gezondheidsautoriteiten, blijf in uw vakantieaccommodatie, vermijd contacten met anderen en laat u testen. Als de test positief is, neem dan ook contact op met de GGD in uw woonplaats in Nederland en volg de maatregelen of adviezen van de lokale gezondheidsautoriteiten. Mogelijk moeten ook uw gezinsleden en/of reisgenoten in quarantaine.

Belangrijkste versoepelingen per 1 juli

 • tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 • Praktijkschool Apeldoorn (voortgezet onderwijs): leerlingen tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel1,5 meter afstand houden van volwassenen;
 • scholen kunnen weer gebruik maken van de gymzalen;
 • verruiming van de mogelijkheden voor het organiseren van binnen- en buitenactiviteiten onder RIVM-voorwaarden.

Hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht

 • Leerplein055 zorgt voor een goede melding en monitoring van besmettingen;
 • het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers);
 • het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
 • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19. Dat  zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid, en/of verlies van reuk of smaak.

Wanneer moeten kinderen in groep 3 of hoger thuisblijven?

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar school?

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.

Voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel naar school en de BSO mogen. Zie hierboven.

Veiligheid en hygiëne

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor medewerkers en leerlingen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was vaak de handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Hoe werkt het testen op het coronavirus?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Heb je corona-klachten? Houd je BSN bij de hand en maak een afspraak: Bel: 0800 – 1202 Het nummer is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

Heeft u zich laten testen op het coronavirus? Blijf in ieder geval thuis tot u de uitslag heeft. Lees meer over de uitslag van de coronatest op de pagina van de rijksoverheid.

Deel deze pagina