Informatiepagina coronavirus

Laatst bijgewerkt op: 4 juni, 2021

Leerplein055 handelt m.b.t. het coronavirus volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. Met individuele vragen over de school van uw kind(eren) kunt u terecht bij de schooldirecteur. Om het onderwijs op school zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden heeft de overheid maatregelen opgesteld. De  Leerplein055-scholen organiseren het onderwijs volgens de geldende richtlijnen. Deze richtlijnen zijn per school vertaald naar een werkbare situatie. De mogelijkheden om hieraan uitvoering te geven zijn afhankelijk van de ruimte in en rond de school, de groepsgrootte en de samenstelling van de groepen.

Voor het voortgezet onderwijs, waaronder Praktijkschool Apeldoorn, gelden aangepaste richtlijnen die aan leerlingen en ouders worden gecommuniceerd.

Preventieve zelftesten voor onderwijspersoneel

Vanaf medio april (afhankelijk van de beschikbaarheid) kan onderwijspersoneel gebruik maken van een zelftest voor het preventief testen. Medewerkers kunnen de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf uitvoeren, zolang zij geen klachten hebben die passen bij het coronavirus. Bij een positieve testuitslag gaat de medewerker thuis in quarantaine en neemt hij/zij contact op met de GGD voor het afnemen van een coronatest in de GGD-teststraat. Het gebruik maken van de zelftest is op vrijwillige basis. De landelijke protocollen en Leerplein055-maatregelen blijven van kracht. 

Quarantaine / klassenquarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn is met het landelijke quarantainebeleid. Scholen geven in de periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Als een groep in klassenquarantaine zit vanwege een besmetting, kan er voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep geen noodopvang worden verzorgd.

Zelftest is niet geschikt voor ‘dag 5-test’ (na contact met iemand met corona)
Een zelftest is minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen. Daarom is de uitslag minder betrouwbaar. Zelftesten zijn niet bedoeld voor: 

  • mensen met klachten; 
  • mensen die contact hadden met iemand met corona;
  • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied. 

In deze gevallen maak je een testafspraak bij de GGD of een afspraak voor een sneltest Meer informatie over de zelftest leest u in de publieksfolder.

Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

Voor kinderen van 4-12 jaar (basisschoolleerlingen), is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Kinderen van 4-12 jaar mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school en blijven thuis. Bekijk hier de handreiking bij neusverkoudheid.

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Met welke verkoudheidsklachten mag een kind wél naar school?

 • kinderen die af en toe hoesten;
 • kinderen met bekende chronische luchtwegklachten;
 • kinderen die bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Wanneer mag een kind weer naar school?

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Thuisblijven (in thuisquarantaine) bij aankomst in Nederland

Na aankomst in Nederland vanuit landen of gebieden met een oranje reisadvies gaat u 10 dagen in quarantaine. Met een coronatest op dag 5 kunt u de duur van het thuisblijven verkorten (dit mag geen zelftest zijn).  Leerlingen, medewerkers en ouders komen in voorkomende situaties niet op school of op het schoolplein.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

 • Was vaak uw handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Is het druk? Ga dan weg;
 • Draag een mondkapje waar dat verplicht is;
 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen.
Deel deze pagina