Informatiepagina coronavirus

Laatst bijgewerkt op: 24 mei, 2020

Leerplein055 handelt m.b.t. het coronavirus volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. De antwoorden op de meest gestelde vragen leest u hieronder. Met individuele vragen over de school van uw kind(eren) kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Basisonderwijs volledig open vanaf 8 juni

In principe zijn op 8 juni alle basisscholen weer volledig open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. Dan is ook de buitenschoolse opvang (BSO) weer regulier open.

Basisonderwijs tussen 11 mei en 8 juni

Uitgangspunt tussen 11 mei en 8 juni is dat kinderen de helft van de onderwijstijd naar school komen. Praktisch betekent dit dat maximaal de helft van de kinderen tegelijk op school aanwezig is. Bij het zoeken naar een zo goed mogelijke werkwijze, maken onze schoolteams keuzes in het belang van het onderwijs aan uw kind(eren), de veiligheid voor medewerkers en de mogelijkheden van het schoolgebouw. De Leerplein055-scholen informeren ouders over het rooster, het thuiswerken en de regels en afspraken over hygiëne en veiligheid.

 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan tussen 11 mei en 8 juni voor 50% van de tijd naar school.
 • Kinderen in het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school.
 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school.
 • Tot 8 juni er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente. Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Wat zijn de afspraken die voor alle Leerplein055-scholen gelden?

Leerplein055 heeft de belangrijkste aandachtspunten als volgt samengevat:

 • onze schoolteams besteden nadrukkelijk aandacht aan hygiëne in school;
 • onze medewerkers houden anderhalve meter afstand tot collega’s en zij houden zoveel mogelijk afstand tot de leerlingen;
 • ouders houden zich aan de “anderhalve-meter-regel”;
 • ouders komen niet op het schoolplein of in de school (tenzij op afspraak);
 • kinderen met (verkoudheids)klachten blijven thuis;
 • leerkrachten met (verkoudheids)klachten werken thuis.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Veiligheid en hygiëne

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor medewerkers en leerlingen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen?

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Door zeep gaat de ‘lipidenlaag’ kapot waar het virus in zit en gaat het virus dood. Daarom is wassen met zeep heel effectief. Kijk hier voor tips over hoe je goed je handen kunt wassen.

Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?

Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn. Leerplein055 communiceert het stappenplan voor het testprotocol met haar medewerkers.

Deel deze pagina