Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn

VVE Peuterspeelzalen

Alle peuterspeelzalen zijn VVE locaties. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Hiermee kunnen kinderen spelenderwijs hun taalachterstand inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Een VVE-programma kent een gestructureerde, onderwijskundige aanpak gedurende een aantal dagdelen per week.

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn
Paul Krugerstraat 3a
7311 AN Apeldoorn

Postadres:
Postbus 10275
7311 AN Apeldoorn

055 – 203 20 65
info@stpga.nl

Aanmelden

Klik hier voor de website van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn