Flexibele onderwijstijden

Twee Leerplein055-scholen Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier kregen in juni 2020 opnieuw toestemming van het ministerie van Onderwijs om onderwijstijd flexibel in te richten. Beide scholen hanteren al sinds 2010 resp. 2012 flexibele onderwijstijden en zij werken hierin intensief samen met Doomijn Kinderopvang.

Ruimte in Onderwijstijd

Onder de noemer Ruimte in Onderwijstijd geeft het ministerie van onderwijs maximaal twintig scholen vijf jaar lang extra ruimte voor de invulling en organisatie van de onderwijstijd. De acht scholen in Nederland die al toestemming hadden om de onderwijstijd flexibel in te richten, kregen als eerste toegang tot de nieuwe regeling. Bij de verdere selectie van de aanvragen wordt gestreefd naar een goede geografische spreiding. De aanvraag kon vanaf 1 mei 2020 worden ingediend bij het ministerie van onderwijs en op 9 juni 2020 ontvingen de scholen de positieve beschikking.

Motie in De Tweede Kamer

Op 1 augustus 2020 zou de bestaande regeling eindigen. In De Tweede Kamer werd na de bekendmaking een motie ingediend tegen het voorgenomen besluit. Deze motie kreeg landelijk brede steun. Leerplein055 heeft ook richting de verschillende fracties actie genomen en steeds benadrukt dat de sterrenscholen in Apeldoorn in grote mate recht doen aan de uitgangspunten van goed leren en goed werkgeverschap mét oog voor passend onderwijs. De vele brieven en schriftelijke steunbetuigingen van ouders van Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier zijn ook in Den Haag bezorgd om de motie te steunen. De Tweede Kamer stemde in met de motie om het wettelijk mogelijk te maken voor scholen om -onder voorwaarden- af te kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties.