Flexibele onderwijstijden

Twee Leerplein055-scholen (Sterrenschool Apeldoorn als Dalton Sterrenschool De Vliegenier) hebben toestemming van het ministerie van OC&W om te werken met flexibele onderwijstijden. Maximaal tien scholen in Nederland hebben van het ministerie van OC&W de mogelijkheid om in samenspraak met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel het onderwijs op een andere manier te organiseren.

Experiment flexibele schooltijden stopt met ingang van schooljaar 2020-2021
Op 18 maart 2019 is aan Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier meegedeeld dat het experiment  ‘flexibele schooltijden’ (gestart in 2011), stopt. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd door minister Slob. Leerplein055 is zeer teleurgesteld in deze ontwikkeling. Leerplein055 is, samen met de betrokken scholen, van mening dat dit besluit onderwijsvernieuwing in de weg staat. Daarbij ziet Leerplein055 dit besluit niet als een logische uitkomst van de inspectieonderzoeken van 2014 en 2018.  

De onderwijskundige en pedagogische aanpak op de scholen verandert niet en de sterrenscholen blijven een integraal kindcentrum waarin zij, samen met Doomijn Kinderopvang, als één team een doorgaande ontwikkel- en leerlijn bieden voor alle leerlingen.​​
Motie aangenomen voor flexibele onderwijstijden

Op 18 juni 2019 heeft De Tweede Kamer ingestemd met een motie voor een wettelijke basis voor flexibele onderwijstijden en voor continuïteit bij scholen die deelnemen aan het experiment zoals onze Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier. ​​Uiteraard moet afgewacht worden hoe het aannemen van deze motie wordt vertaald in een wetswijziging, in welk tempo dit gebeurt en onder welke voorwaarden scholen de flexibele onderwijstijden mogen voortzetten.