Groep 9 leerkracht aan het woord

marijke-gerritsenMijn naam is Marijke Gerritsen en ik ben leerkracht van de twee bovenschoolse plusklassen van Leerplein055; Groep 9. Dankzij het werk van mijn vader ben ik geboren in Zambia en heb ik bijna mijn hele lagere schoolleeftijd in de tropen doorgebracht. Mijn liefde voor het Afrikaanse continent en haar prachtige natuur is in die periode dan ook ontstaan. Het was dan ook niet zo vreemd dat ik na mijn middelbare school biologie aan de Landbouw Hogeschool (nu: Landbouw Universiteit) Wageningen ben gaan studeren. Hier komt nl natuur en de derde wereld bij elkaar.

Tijdens mijn studie heb ik ook mijn eerstegraads leraren bevoegdheid gehaald en ervaren hoe leuk het is om voor de klas te staan en samen met kinderen te werken. Na mijn studie kon ik een erg leuke baan in het onderzoek krijgen bij het Diergeneeskundig instituut in Lelystad. Deze periode heb ik kunnen afsluiten met het schrijven van mijn proefschrift, dat ik aan de Universiteit van Utrecht succesvol heb mogen verdedigen.

Toch ben ik niet verder het onderzoek in gegaan. Het is als onderzoeker regelmatig erg eenzaam, en als idealist was de regelmatige concurrentiestrijd tussen instituten en wetenschappers voor mij toen een afknapper. Na een tussenfase van fulltime moederschap begon het na een aantal jaren toch weer te kriebelen en ben ik gestart aan de PABO in Deventer. Tijdens deze studie werd mijn interesse voor het hoogbegaafde kind aangewakkerd en ben ik mij in deze materie gaan verdiepen. Na een paar jaar van invallen werd ik door Leerplein055 in de gelegenheid gesteld om Groep 9 op te richten en vorm te geven.

Het hoogbegaafde kind uitdagen
Voor veel hoogbegaafde kinderen is het heel normaal dat je na één keer iets te hebben gehoord of te hebben gezien het al kent. Zo leren ze niet om zich ergens voor in te zetten en om te gaan met tegenslagen. Vroeg of laat komen de meeste leerlingen hier toch mee in aanraking en dan weten ze niet hoe met deze tegenslag om te gaan. Gevolg kan dan zijn dat zo’n leerling afzakt naar een lager niveau of zelfs uit het schoolsysteem stapt. Afgezien van het feit dat het doodzonde is dat de potentie van deze leerling verloren kan gaan, is het voor de leerling ook erg verdrietig. Ze verliezen hun identiteit en eigen waarde en raken teleurgesteld in de maatschappij.

Ik ben ervan overtuigd dat, als we de HB-leerling zo vroeg mogelijk leren omgaan met zijn/haar intellect en omgeving, je deze leerlingen weerbaarder maakt. Door ze te confronteren met hun eigen sterke maar ook zwakke kanten leer je ze dat je fouten mag en zelfs moet maken om jezelf verder uit te kunnen dagen en ontwikkelen. Dat de mindset die je hebt van cruciaal belang is en dat je die kunt veranderen.

Het is in Groep 9 dan ook heel belangrijk dat de kinderen leren wat een mindset, executieve functies en de taxonomie van Bloom inhouden. Vooral de eerste twee kunnen je vormen en zijn belangrijk voor je ontwikkeling. Omdat deze vooral worden aangesproken als je wordt uitgedaagd en je je tanden ergens in moet zetten, zijn dit ook onderdelen die tijdens elk project in Groep 9 weer terugkomen.

De kinderen kunnen aan Groep 9 beginnen als ze op hun reguliere Leerplein055-school in groep 5 zitten. Zitten ze op hun reguliere school in groep 8 en ook in Groep 9 dan zwaaien we deze kinderen na het 2de project uit. Ik hoop dat ik, bij deze kinderen, dan mijn doel heb bereikt en hen tegen die tijd een pakketje aan tools heb mee kunnen geven om de strijd met tegenslag, frustratie, doorzetting en planning aan te kunnen gaan.

Deel deze pagina