• Sterke daling van leerlingen in Hoenderloo

  Het leerlingaantal van basisschool De Kakelhof is het afgelopen schooljaar snel gedaald.  Veel ouders hebben de afgelopen jaren en zeker het laatste schooljaar voor andere scholen buiten Hoenderloo gekozen.  Argumenten voor ouders om versneld voor een andere school te kiezen waren veelal de te kleine school waardoor onvoldoende leeftijdsgenootjes in dezelfde groep zaten en het onzekere vooruitzicht wat betreft het voortbestaan van de school gezien de prognoses/geboortecijfers voor Hoenderloo.

  Leerplein055 in gesprek met ouders van De Kakelhof
  Om de onzekerheid voor ouders deels weg te nemen,  belegt Leerplein055 jaarlijks in november een ouderavond, waar Leerplein055 ouders transparant en realistisch informeert over de stand van zaken en het perspectief voor het komende schooljaar.

  Lees verder…

 • Vacature lid Raad van Toezicht Leerplein055

  LogoTwitterLP055(125x125px)In verband met een vacature zijn wij op zoek naar een lid van het Raad van Toezicht Leerplein055, aandachtsgebied onderwijs.

  Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier zijn het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

  Belangrijk voor de Raad van Toezicht is een evenwichtig team te vormen. Een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die kennis en ervaring heeft in het onderwijs (algemeen) en woonachtig is in de gemeente Apeldoorn (specifiek).

 • Woensdag 8 oktober openen basisscholen de deuren

  banner open dag_vierkant_1014Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool in Apeldoorn? Gaat u morgen de open dag bezoeken? Leerplein055 heeft 27 openbare basisscholen die een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor uw kind. Scholen die allemaal modern onderwijs bieden met betrokken leerkrachten. Scholen waarop alle kinderen welkom zijn. Tijdens de open dag van 8 oktober bent u van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur!

  Leerplein055 heeft modern onderwijs. En wil dat blijvend bieden. Voortdurende ontwikkeling en vernieuwing is belangrijk omdat de maatschappij ook snel verandert. Wat in 2010 vooruitstrevend was, is in 2014 gemeengoed. Uiteraard willen we ook het goede behouden. Om ons te blijven ontwikkelen faciliteert Leerplein055 haar scholen en leerkrachten met moderne materialen, goede ondersteuning en het aanbod van scholing. 

  De medewerkers van Leerplein055 zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en hun leefwereld. Medewerkers begrijpen de wereld waar de kinderen in opgroeien. Sterker nog, zij anticiperen op die wereld. De schoolteams bouwen betrokkenheid op tussen kind, ouder en school. Toegankelijkheid tot slot zit in het DNA van openbaar onderwijs. Leerplein055 wil dat op elk niveau waarmaken, vooral tussen ouders, leerlingen en hun leerkrachten.

 • Week van Leerplein055 van start!

  weekvanLP055_algDe negende editie van de Week van Leerplein055 is van start gegaan! De Week van Leerplein055 richt zich op de verbinding tussen de openbare (basis)scholen van Leerplein055 en het is een ontmoetingsweek voor leerlingen, medewerkers en (nieuwe) ouders!

  In de Week van Leerplein055 spelen de kernwaarden een belangrijke rol: modern, betrokken en toegankelijk. Leerplein055 heeft modern onderwijs. En wil dat blijvend bieden. Voortdurende ontwikkeling en vernieuwing is belangrijk omdat de maatschappij ook snel verandert. Wat in 2010 vooruitstrevend was, is in 2014 gemeengoed. Uiteraard wil je ook het goede behouden. Om je te blijven ontwikkelen faciliteert Leerplein055 haar scholen en leerkrachten met moderne materialen, goede ondersteuning en het aanbod van scholing. De medewerker van Leerplein055 zijn het visitekaartje van de school, van Leerplein055.  Lees verder…