• Sterrenschool Apeldoorn krijgt bezoek van B&W

  tabletonderwijs bij Leerplein055 basisscholen in ApeldoornGedurende een volledige week bezoeken de burgemeester en wethouders 21 plekken in Apeldoorn om kennis te maken met verenigingen, bedrijven etc. Woensdag 12 november staat een bezoek aan Sterrenschool Apeldoorn op de agenda. Met de hashtag #benwdoetmee zijn de bezoeken online te volgen.

  De Sterrenschool is een uniek samenwerkingsconcept van onderwijs en kinderopvang, waar gedurende 52 openingsweken gewerkt wordt met volledig geïntegreerde teams en één pedagogische aanpak. Apeldoorn heeft twee Sterrenscholen, in Kerschoten en in Het Kristal/Zuidbroek. Deze Sterrenscholen genieten landelijke bekendheid vanwege het pionierswerk waar Kinderopvang OOK en Leerplein055 landelijk een bijdrage aan hebben geleverd.

  B&W schuiven aan bij een thema afsluiting van peuters en kleuters bij De Kindertuin aan de Marconistraat 211. Daarna volgt een bezoek aan de locatie onderwijs van Sterrenschool Apeldoorn aan de Buys Ballotstraat 62. Op het programma staat een korte film, de actuele ontwikkelingen rondom doorgaande leerlijnen en de plek van ICT in het basisonderwijs.  Leerlingen verzorgen vervolgens een rondleiding door de school.

 • Bovenschoolse hoogbegaafdengroepen Leerplein055 maken reis ‘door het menselijke lichaam’

  DSCF6193“Een vluchtroute uit het menselijk lichaam” en “Hersenen wat heb je er aan?”.

  Het project waar de hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 (Groep 9) mee bezig zijn omvat een buitengewone reis door het menselijk lichaam. Het project van het menselijk lichaam is afkomstig van Corpus en is een van de vele projecten die in Groep 9 worden gedaan. De meeste projecten worden door de leerkracht zelf samengesteld. Vaak geïnspireerd aan de hand van ideeën op het internet. Alle projecten hebben als doel leerlingen kennis te laten maken met het leren studeren, leren onderzoeken, leren plannen, leren samenwerken en leren zelf na te denken. Maar ook leren om te gaan met frustratie, motivatie en onder- of overschatting.

  Bezoek aan Corpus
  Om de kinderen van Groep 9 te helpen bij hun onderzoek zijn zij op 9 en 10 oktober naar Corpus geweest waar ze zelf een reis door het lichaam zijn ondergaan en ook van alles over het brein te weten zijn gekomen. Lees verder…

 • Sterke daling van leerlingen in Hoenderloo

  Het leerlingaantal van basisschool De Kakelhof is het afgelopen schooljaar snel gedaald.  Veel ouders hebben de afgelopen jaren en zeker het laatste schooljaar voor andere scholen buiten Hoenderloo gekozen.  Argumenten voor ouders om versneld voor een andere school te kiezen waren veelal de te kleine school waardoor onvoldoende leeftijdsgenootjes in dezelfde groep zaten en het onzekere vooruitzicht wat betreft het voortbestaan van de school gezien de prognoses/geboortecijfers voor Hoenderloo.

  Leerplein055 in gesprek met ouders van De Kakelhof
  Om de onzekerheid voor ouders deels weg te nemen,  belegt Leerplein055 jaarlijks in november een ouderavond, waar Leerplein055 ouders transparant en realistisch informeert over de stand van zaken en het perspectief voor het komende schooljaar.

  Lees verder…

 • Vacature lid Raad van Toezicht Leerplein055

  LogoTwitterLP055(125x125px)In verband met een vacature zijn wij op zoek naar een lid van het Raad van Toezicht Leerplein055, aandachtsgebied onderwijs.

  Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier zijn het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

  Belangrijk voor de Raad van Toezicht is een evenwichtig team te vormen. Een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die kennis en ervaring heeft in het onderwijs (algemeen) en woonachtig is in de gemeente Apeldoorn (specifiek).