• Over Leerplein055

  basisonderwijs Apeldoorn bij Leerplein055Bent u op zoekt naar een basisschool in Apeldoorn? Leerplein055 is een stichting met 26 openbare basisscholen in Apeldoorn.

  Ook 3 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs maken deel uit van Leerplein055. Op zoek  naar een basisschool voor uw kind? Leerplein055 biedt verschillende onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

  Uw kind gaat vanaf zijn of haar vierde verjaardag naar de basisschool en doorloopt in ongeveer 8 jaar de basisschool. Dat is een lange periode, die zo leuk, uitdagend en leerzaam mogelijk moet zijn. Het kiezen van een goede basisschool die past bij u en uw kind is uiteraard belangrijk. Overwegingen om te kiezen voor een school zijn vaak heel persoonlijk. Wilt u een school in de buurt of bent u op zoek naar een specifiek onderwijsconcept?  Welke kinderopvangmogelijkheden voor of na schooltijd heeft u nodig? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben?

  Om ouders online een praktische vindplek te bieden is de website www.basisscholenapeldoorn.nl gelanceerd. De site is een initiatief van de drie grote onderwijskoepels in Apeldoorn: Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep. De site bevat een interactieve kaart die u daarnaast  de mogelijkheid biedt om verschillende selectiecriteria op te geven. Maar ook de fietsafstand van huis naar school kunt u op de site vinden.

 • Wethouder Cziesso opent multifunctioneel podium De Bongerd

  opening podium basisschool De BongerdOp woensdag 30 september openden wethouder Cziesso van kunst en cultuur en de heer Frans de Heus, directeur van openbare basisschool De Bongerd, een multifunctioneel podium op De Bongerd. Dit podium bestaat uit losse elementen en kan worden omgetoverd in een fantasierijk zitlandschap, met zitkuilen en opbergkasten. De opening van het podium is een mijlpaal in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn podiumkunsten die wordt ontwikkeld door Markant, Centrum voor Kunsteducatie en De Bongerd. De twee partijen werken hieraan sinds januari 2015.

  De doorlopende leerlijn podiumkunsten sluit aan bij het taalaanbod (begrijpend lezen, luisteren, spreken en woordenschat), bij sociaal emotionele vaardigheden en wereldoriëntatie. Het project is een onderdeel van een programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma zet zich in om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente nemen ieder vijftig procent van het totaalbedrag voor deze regeling voor hun rekening. Voor Apeldoorn heeft de gemeente Markant gevraagd het programma uit te voeren.

 • open dag basisscholen Apeldoorn op 14 oktober

  open dag basisscholen apeldoornOp woensdag 14 oktober van 9.00 tot 12.00 uur is er een open dag op vrijwel alle basisscholen in Apeldoorn. U als oriënterende ouder of verzorger bent deze ochtend van harte welkom om meerdere scholen te bezoeken. Uiteraard openen ook alle openbare basisscholen van Leerplein055 de hele ochtend de deuren voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) basisschool voor hun zoon of dochter.

  Kennismaken met het onderwijs van nu!
  Directeuren, leerkrachten en/of ouders zijn aanwezig om u te vertellen over hun school en het onderwijs en om uw vragen te beantwoorden. Als de school een kinderopvang in de school heeft dan kunt u deze ochtend daar ook terecht.  De pedagogisch medewerkers vertellen u graag over hun activiteiten en spelmaterialen tijdens de buitenschoolse uren.

  Leerplein055 is een stichting met 26 openbare basisscholen in Apeldoorn. Op zoek naar een basisschool voor uw kind? Leerplein055 biedt verschillende onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Leerplein055 is samen met Kinderopvangorganisatie OOK initiatiefnemer van de Sterrenscholen in Apeldoorn: scholen met flexibele onderwijstijden.

 • Sterrenscholen in Apeldoorn blijven groeien

  Sterrenschool Apeldoorn_tabletsApeldoorn kent twee basisscholen die werken met het Sterrenschoolconcept. Deze sterrenscholen geven inhoud aan het 5-sterrenconcept. Het continurooster en de flexibiliteit in opvang en vakanties is de bekendste ster van een Sterrenschool. Maar de ervaring leert dat de andere vier sterren voor ouders van minstens zo groot belang zijn.

  De vier andere sterren zijn leren én opvang verzorgd door één combinatieteam van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, de nadruk op rekenen, taal en lezen, maatwerk voor ieder kind en binding met de buurt.

  Sterrenschool Apeldoorn werkt met combinatiefuncties. Deze functies spelen een belangrijke rol binnen het concept. Medewerkers werken bijvoorbeeld binnen de school als leerkrachtondersteuner en binnen de opvang als pedagogisch medewerker. De teams werken als een team samen en zijn ook samen getraind. “Om dit concept te laten slagen, moet iedereen bereid zijn om echt samen te werken. Je moet vanuit één pedagogisch kader samen werken aan een doorgaande lijn’, aldus Van der Most.

  Artikel over Sterrenschool Apeldoorn_School5_2015_02_WEB

 • Basisschool De Bongerd wordt Sterrenschool

  Openbare basisschool De Bongerd wordt de derde Sterrenschool van Apeldoorn. Tijdens een druk bezochte ouderavond op maandag 8 juni luisterden een kleine 100 aanwezigen naar de plannen. Al eerder hadden team en MR zich unaniem uitgesproken voor deze nieuwe richting. Ook de aanwezige ouders stonden aan het eind van de avond achter deze belangrijke stap. De school gaat stapsgewijs de ontwikkeling vormgeven. De eerste stap werd ook meteen kenbaar gemaakt. Vanaf het schooljaar 2015-2016 werkt De Bongerd met een continurooster.