Modern, betrokken en toegankelijk onderwijs

Op zoek naar een goede basisschool in de gemeente Apeldoorn?

Leerplein055 is een onderwijsorganisatie met 25 openbare basisscholen in Apeldoorn. Ook 3 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs en een Praktijkschool maken deel uit van Leerplein055. Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? Leerplein055 biedt verschillende onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Basisschool Het Web verhuist naar nieuwbouw

Geplaatst door op 2 juli 2016

Vrijdag 1 juli waren de kinderen van Het Web vrij; maandag starten zij in hun nieuwe schoolgebouw. De verhuizing en de inrichting van de nieuwe school aan de Descartesstraat in de wijk Zevenhuizen is perfect verlopen. Het team van Het Web, het verhuisbedrijf, medewerkers van Evisiun en medewerkers van de afdelingen ICT en huisvesting van Leerplein055 hebben in 1 dag de

Lees verder

Leerplein055 sluit meerjarig contract met Evisiun

Geplaatst door op 28 juni 2016

Leerplein055 verstevigt de samenwerking met Evisiun, het Apeldoornse bedrijf dat het schoolonderhoud van de openbare basisscholen verzorgt. De tevredenheid over de samenwerking van de afgelopen jaren heeft geleid tot het afsluiten van een 5-jarig contract voor werkzaamheden zoals het klein onderhoud in en om de gebouwen, tuinonderhoud en het jaarlijks keuren van de speeltoestellen. Evisiun zet sterk in op maatschappelijk verantwoord

Lees verder

Jaarverslag Leerplein055 2015 online

Geplaatst door op 20 juni 2016

Het jaarverslag Leerplein055 2015 geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en een overzicht van de organisatie. In 2015 was er –tegen de verwachting in- sprake van een licht stijgend leerlingaantal. Meer ouders hebben gekozen voor het openbaar onderwijs en daar zijn we trots op! Daardoor zien de leerlingprognoses er iets gunstiger uit.

Lees verder