• Sterrenscholen in Apeldoorn sluiten aan bij O4NT

  LP055_groet en dank_20140122_Sunny Gardeur_13x19_008Tablets in de klas zorgen voor hogere opbrengsten en efficiënter leren

  Leerplein055 sluit met twee openbare basisscholen aan bij het landelijke concept van O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd). Sterrenschool Apeldoorn zal de eerste O4NT-school in Apeldoorn zijn en start in februari en wordt gevolgd door Dalton Sterrenschool De Vliegenier. Verschillende scholen binnen Leerplein055 werken al langer met Android tablets. De twee sterrenscholen hebben al ruimere tijd ervaring met de inzet van ipads in de groep.

  De één op één inzet van iPads binnen het concept van O4NT maakt het echter mogelijk dat de kerndoelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd efficiënter bereikt kunnen worden. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig is afgestemd op tempo en leerstijl van elk individueel kind. Lees verder…

 • Project Buursaam op Praktijkschool Apeldoorn

  Een goede relatie met de buurt en kennismaken met stage. Dat zijn de doelen van het project “Buursaam’ op Praktijkschool Apeldoorn. De Praktijkschool Apeldoorn is een school voor praktijkonderwijs en valt onder Leerplein055. De Praktijkschool biedt onderwijs aan jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met theoretisch leren. De leerlingen komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs.

  Op de Praktijkschool Apeldoorn is stage lopen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Al vanaf het eind van het eerste jaar beginnen leerlingen met stage lopen binnen de school. Wanneer leerlingen 14 jaar zijn mogen ze buiten de school stage lopen: de projectstage. Sinds kort is daar een stage bij gekomen in de vorm van het project Buursaam. Voor de leerlingen is dit een eerste kennismaking met stage lopen buiten de school. De werkzaamheden zijn heel divers. Het varieert van blad harken en ramen wassen tot de hond uit laten en een kopje koffie drinken. Lees verder…

 • Privacy gegevens basisschool leerlingen

  Dinsdagavond 25 november 2014 heeft RTL nieuws een onderwerp gewijd aan privégegevens van leerlingen die vanuit basisscholen via Basispoort ‘massaal’ zouden terechtkomen bij educatieve uitgeverijen. Daarbij is de suggestie gewekt dat de privacywetgeving wordt geschonden, door uitgeverijen en overigens ook door scholen. Educatieve uitgeverijen behoren tot de initiatiefnemers van Basispoort en zijn participanten in de Stichting Basispoort. Zij hebben naar aanleiding van het bericht van RTL nieuws een reactie opgesteld. Deze reactie kunt u hier lezen.

  Leerplein055 maakt gebruik van Basispoort en volgt de berichtgeving hierover nauwlettend. Het gaat  om ‘data-determinatie’, bedoeld om gebruik te optimaliseren en resultaten aan de school terug te koppelen. Basispoort zou deze bestanden kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden waardoor de privacywet mogelijk wordt overtreden. Leerplein055 zal dit blijven volgend en zal zodra er meer duidelijkheid is ten aanzien van de feiten een standpunt bepalen. Gegevens die worden vastgelegd (resultaten etc.) zijn alleen voor onze leerkrachten toegankelijk om de resultaten van leerlingen kunnen volgen.

  De persoonsgegevens worden gebruikt om ‘single sign on’ te kunnen werken, daardoor heeft de leerling met  één keer inloggen in Basispoort toegang tot alle voor de groep beschikbare online software.

  Privacy gegevens leerlingen basisscholen_1114

  Basispoort_gebruikersovereenkomst_versie1 2_inwerking 1 augustus 2014

   

 • Sterrenschool Apeldoorn krijgt bezoek van B&W

  tabletonderwijs bij Leerplein055 basisscholen in ApeldoornGedurende een volledige week bezoeken de burgemeester en wethouders 21 plekken in Apeldoorn om kennis te maken met verenigingen, bedrijven etc. Woensdag 12 november staat een bezoek aan Sterrenschool Apeldoorn op de agenda. Met de hashtag #benwdoetmee zijn de bezoeken online te volgen.

  De Sterrenschool is een uniek samenwerkingsconcept van onderwijs en kinderopvang, waar gedurende 52 openingsweken gewerkt wordt met volledig geïntegreerde teams en één pedagogische aanpak. Apeldoorn heeft twee Sterrenscholen, in Kerschoten en in Het Kristal/Zuidbroek. Deze Sterrenscholen genieten landelijke bekendheid vanwege het pionierswerk waar Kinderopvang OOK en Leerplein055 landelijk een bijdrage aan hebben geleverd.

  B&W schuiven aan bij een thema afsluiting van peuters en kleuters bij De Kindertuin aan de Marconistraat 211. Daarna volgt een bezoek aan de locatie onderwijs van Sterrenschool Apeldoorn aan de Buys Ballotstraat 62. Op het programma staat een korte film, de actuele ontwikkelingen rondom doorgaande leerlijnen en de plek van ICT in het basisonderwijs.  Leerlingen verzorgen vervolgens een rondleiding door de school.