• Bovenschoolse hoogbegaafdengroepen Leerplein055 maken reis ‘door het menselijke lichaam’

  DSCF6193“Een vluchtroute uit het menselijk lichaam” en “Hersenen wat heb je er aan?”.

  Het project waar de hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 (Groep 9) mee bezig zijn omvat een buitengewone reis door het menselijk lichaam. Het project van het menselijk lichaam is afkomstig van Corpus en is een van de vele projecten die in Groep 9 worden gedaan. De meeste projecten worden door de leerkracht zelf samengesteld. Vaak geïnspireerd aan de hand van ideeën op het internet. Alle projecten hebben als doel leerlingen kennis te laten maken met het leren studeren, leren onderzoeken, leren plannen, leren samenwerken en leren zelf na te denken. Maar ook leren om te gaan met frustratie, motivatie en onder- of overschatting.

  Bezoek aan Corpus
  Om de kinderen van Groep 9 te helpen bij hun onderzoek zijn zij op 9 en 10 oktober naar Corpus geweest waar ze zelf een reis door het lichaam zijn ondergaan en ook van alles over het brein te weten zijn gekomen. Lees verder…

 • Sterke daling van leerlingen in Hoenderloo

  Het leerlingaantal van basisschool De Kakelhof is het afgelopen schooljaar snel gedaald.  Veel ouders hebben de afgelopen jaren en zeker het laatste schooljaar voor andere scholen buiten Hoenderloo gekozen.  Argumenten voor ouders om versneld voor een andere school te kiezen waren veelal de te kleine school waardoor onvoldoende leeftijdsgenootjes in dezelfde groep zaten en het onzekere vooruitzicht wat betreft het voortbestaan van de school gezien de prognoses/geboortecijfers voor Hoenderloo.

  Leerplein055 in gesprek met ouders van De Kakelhof
  Om de onzekerheid voor ouders deels weg te nemen,  belegt Leerplein055 jaarlijks in november een ouderavond, waar Leerplein055 ouders transparant en realistisch informeert over de stand van zaken en het perspectief voor het komende schooljaar.

  Lees verder…

 • Vacature lid Raad van Toezicht Leerplein055

  LogoTwitterLP055(125x125px)In verband met een vacature zijn wij op zoek naar een lid van het Raad van Toezicht Leerplein055, aandachtsgebied onderwijs.

  Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier zijn het bestuur en het toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bepalingen in de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.

  Belangrijk voor de Raad van Toezicht is een evenwichtig team te vormen. Een minimale beschikbaarheid van circa zes werkdagen per jaar. Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die kennis en ervaring heeft in het onderwijs (algemeen) en woonachtig is in de gemeente Apeldoorn (specifiek).

 • Woensdag 8 oktober openen basisscholen de deuren

  banner open dag_vierkant_1014Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool in Apeldoorn? Gaat u morgen de open dag bezoeken? Leerplein055 heeft 27 openbare basisscholen die een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor uw kind. Scholen die allemaal modern onderwijs bieden met betrokken leerkrachten. Scholen waarop alle kinderen welkom zijn. Tijdens de open dag van 8 oktober bent u van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur!

  Leerplein055 heeft modern onderwijs. En wil dat blijvend bieden. Voortdurende ontwikkeling en vernieuwing is belangrijk omdat de maatschappij ook snel verandert. Wat in 2010 vooruitstrevend was, is in 2014 gemeengoed. Uiteraard willen we ook het goede behouden. Om ons te blijven ontwikkelen faciliteert Leerplein055 haar scholen en leerkrachten met moderne materialen, goede ondersteuning en het aanbod van scholing. 

  De medewerkers van Leerplein055 zijn zeer betrokken bij hun leerlingen en hun leefwereld. Medewerkers begrijpen de wereld waar de kinderen in opgroeien. Sterker nog, zij anticiperen op die wereld. De schoolteams bouwen betrokkenheid op tussen kind, ouder en school. Toegankelijkheid tot slot zit in het DNA van openbaar onderwijs. Leerplein055 wil dat op elk niveau waarmaken, vooral tussen ouders, leerlingen en hun leerkrachten.