Kerstgroet van Leerplein055

Geplaatst door op vrijdag 18 december 2020

Terugblikkend op het afgelopen jaar was de lock-down die de samenleving in het voorjaar meemaakte, een maatregel met ongekende impact. Ieders privéleven is, in meer of mindere mate, beïnvloed door de corona-pandemie. Wereldwijd kwam de zorg onder enorme druk te staan en dat stelde regeringen voor bijna onmogelijke keuzes.

En op 14 december kondigde het kabinet opnieuw vergaande maatregelen aan: de scholen moeten vanaf 16 december dicht en overschakelen naar afstandsonderwijs. Eerder dan gepland was dinsdag daarmee de laatste schooldag van dit jaar. De sluiting van de scholen betekent nogal wat voor ouders, leerlingen en schoolteams. Kerstvieringen worden aangepast zodat de leerlingen toch nog een fijne jaarafsluiting krijgen en ouders bereiden zich erop voor dat hun kinderen thuis zijn en thuis les krijgen. En Leerplein055-medewerkers doen er alles aan om vanaf 4 januari het onderwijs zo goed mogelijk -op afstand- vorm te geven. Natuurlijk met alle opgedane kennis en ervaring van dit voorjaar.

In deze context heeft het onderwijs dit jaar zijn werk gedaan, creatieve oplossingen gezocht en ondersteuning geboden aan leerlingen en ouders. Fred Berends, voorzitter college van bestuur: “In de gesprekken die ik ook de afgelopen maanden met collega’s had, klonk zorg, verbinding en kracht door: we doen er alles aan om onze leerlingen zo normaal mogelijk les te geven. De schoolorganisatie, het les geven, oudergesprekken, scholing en ontwikkeling; onze medewerkers zijn er in geslaagd om zoveel mogelijk werkzaamheden -vaak in aangepaste vorm- door te laten gaan. Daar heb ik diep respect voor!”

Leerplein055 wenst medewerkers, invalkrachten, stagiaires en alle relaties fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021!