Voor ouders

Bent u zich aan het oriënteren op een basisschool in Apeldoorn? Hier vindt u praktische informatie, bijvoorbeeld over schooltypen, de buitenschoolse opvang en de aanmeld-procedure. Leerplein055 heeft 23 openbare basisscholen, die een veilige en vertrouwde omgeving bieden voor uw kind. Scholen die allemaal modern onderwijs bieden met betrokken leerkrachten. Scholen waarop alle kinderen welkom zijn, welke geloofsovertuiging of achtergrond zij ook hebben. 

Deel deze pagina