Speciaal onderwijs

Binnen Leerplein055 hebben wij naast onze basisscholen ook een school voor speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs. Daarnaast heeft Leerplein055 een school voor praktijkonderwijs, Praktijkschool Apeldoorn.

Speciaal basisonderwijs

In de wijk Zevenhuizen staat onze school voor speciaal basisonderwijs De Boemerang. De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Het team van De Boemerang vangt kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs.

Speciaal onderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar en 12 – 20 jaar

In het Gentiaan College in Apeldoorn is de Van Voorthuysenschool gevestigd. De Van Voorthuysenschool is een school voor speciaal onderwijs (4 – 12 jaar) en voortgezet speciaal onderwijs (12 – 20 jaar) voor zeer moeilijk lerende en meer- voudig gehandicapten.

Deel deze pagina