Onderwijs CAO’s

CAO PO

Net voor de zomer van 2022 zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe cao PO.

Download hier de cao PO 2022-2023.

 

CAO VO

De cao VO met de looptijd tot 1 januari 2022 is door geen van de cao-partijen opgezegd. Dit betekent dat de cao VO-2021 van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2022. Dit houdt in dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.

Download hier de cao VO-2021

Deel deze pagina