Onderwijs CAO

Net voor de zomer 2022 zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe cao PO.

Download hier de cao PO 2022-2023.

Met een zeer ruime meerderheid (92% van de uitgebrachte stemmen is voor het akkoord) hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 22 juni 2022 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2022. De exact cao-tekst werken de sociale partners nu gezamenlijk uit.

Download hier de cao VO-2020

Deel deze pagina