Het Woudhuis adopteert Tiny Forest bij station Osseveld

Geplaatst door op donderdag 12 november 2020

Apeldoorn krijgt vier nieuwe ‘Tiny Forests’: inheemse bosjes ter grootte van een tennisveld. Inwoners van Apeldoorn konden zelf een locatie aandragen waar zo’n Tiny Forest volgens hen zou moeten komen. De wijkraad Osseveld Woudhuis heeft ook een plek aangedragen, namelijk vlakbij station Osseveld. Een mooie plek voor een Tiny Forest!

Het Woudhuis heeft dit bosje geadopteerd. Leerlingen van Het Woudhuis hebben geholpen bij de aanplant en zij verzorgen nu het bos. Leerkrachten geven hier ook buitenlessen. Het IVN ondersteunt de school door middel van een lespakket voor alle groepen vol lesideeën (natuurlessen, maar ook taal en rekenen) voor in en rond het bos. De ‘Tiny Forest Rangers’ (meestal kinderen uit groep 5/6) spelen een extra belangrijke rol, zij helpen bij het zorgen voor het bos en onderzoeken wat er leeft. Ook verzorgt IVN gastlessen en geven ze een leerkrachtentraining om leerkrachten op weg te helpen met het lespakket en de mogelijkheden van het Tiny Forest. Het Woudhuis is blij met dit bos(je) bij de school!