Waar staan we voor

Leerplein055 richt zich op het versterken van professionaliteit en eigenaarschap bij alle medewerkers van de organisatie. De professional aan zet! De dagelijkse verantwoordelijkheid en complexiteit in het onderwijs is groot en dat vraagt om goed toegeruste leerkrachten die goed onderwijs geven. We verwachten van alle medewerkers dat zij de kernwaarden vakkundig, verbonden en vastberaden in hun dagelijks handelen centraal stellen. Dat met als doel het onderwijs maximaal mogelijk maken voor de leerlingen die dagelijks onze scholen bezoeken.

Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en streeft er elke dag naar om goed onderwijs te verzorgen, waardoor de talenten van onze kinderen optimaal worden ontwikkeld.

Kernwaarden Leerplein055

VAKKUNDIG – kwaliteitsdenken 

Professionaliteit en kwaliteitsdenken zijn belangrijke ambities om je persoonlijk te versterken. Handelen vanuit kwaliteitsdenken betekent voor een leerplein055-medewerker dat je open staat voor ontwikkeling in kennis en gedrag met als doel het beste onderwijs te bieden. Iedereen voelt zich verantwoordelijk en spreekt elkaar aan op professioneel gedrag. Vakkundigheid uit zich in het aangaan van de dialoog: feedback geven en ontvangen. De medewerker is verantwoordelijk voor zijn vakkundigheid. Keuzes worden onderbouwd door vanuit vakkundigheid te redeneren voor het behalen van zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit kwaliteitsdenken is van belang in alle lagen van de organisatie, voor de inzet van medewerkers en middelen en bij het leidinggeven.

VERBONDEN – samen kom je verder

Medewerkers zijn zich bewust van de belangrijke rol die ze hebben ten aanzien van leerlingen, ouders, collega’s en hun werkgever. Iedereen heeft elkaar vanuit zijn/haar rol nodig en helpt elkaar verder. Een professionele cultuur, deels vertaald naar concreet gedrag in de gedragscode van Leerplein055, betekent ook dat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Kennis, attitude en samenwerken vormen regelmatig gespreksonderwerp waarbij het uitgangspunt ‘Samen kom je verder’ centraal staat. Dat vertaalt zich in professioneel gedrag. Daarbij is leren van en met elkaar de norm en bepaalt dat de cultuur op iedere school.

VASTBERADEN – verantwoordelijkheid dragen 

Leerplein055 maakt deel uit van de maatschappij en neemt hierin haar rol. Het accent ligt hierbij op het dragen van verantwoordelijkheid. Trots kunnen zijn op je school en de organisatie waarvoor je werkt door met vakkundigheid en passie je beroep uit te oefenen. Iedereen werkt vastberaden aan de missie van Leerplein055: vakkundig en in verbondenheid een bijdrage leveren aan goed onderwijs. Leerlingen zullen meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen leerproces. Vakkundige leerkrachten leveren daaraan hun bijdrage en nemen tevens verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke, professionele ontwikkeling. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de school en van Leerplein055 als geheel. Directeuren dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun school en zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Leerplein055.

Deel deze pagina