Waar staan we voor

Leerplein055 biedt modern, betrokken en toegankelijk onderwijs

Vanuit de kernwaarden van Leerplein055 modern, betrokken en toegankelijk, zetten alle medewerkers zich in voor Leerplein055. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en van iedere school afzonderlijk. 

Modern: Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen in en maakt sterk gebruik van ICT-toepassingen.

Betrokken: betrokkenheid van ouders en kinderen bij de school is een belangrijke voorwaarde voor de leerprestaties van kinderen. Ouders en kinderen maar ook medewerkers zijn de ambassadeurs van de school. 

Toegankelijk: Onze scholen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Ieder kind is welkom, ongeacht geloofsovertuiging en culturele afkomst. Met respect voor elkaar en respect voor verschillen. Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturele stromingen.

Visie op onderwijsbeleid

Hoge (en meetbare) kwaliteit van het onderwijs staat centraal op de scholen van Leerplein055. Het gaat om de leeropbrengsten en resultaten van kinderen, vooral op het gebied van taal, lezen en rekenen, maar ook op ontwikkelingsgebieden zoals sociaal emotionele vaardigheden, kunstzinnige vorming en motoriek. Daarnaast bieden de scholen maatschappelijk geëngageerd onderwijs t.b.v. actief burgerschap en sociale integratie. Vanwege het openbare karakter van ons onderwijs  wordt er ruim aandacht besteed aan algemene normen en waarden in een multiculturele maatschappij. Bij voldoende animo wordt eens per week godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs geboden voor leerlingen in de groepen 5 t/m 8.

Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en streeft naar excellent onderwijs, waardoor de talenten van onze kinderen optimaal worden ontwikkeld.

Onze naam past echt bij ons

De naam Leerplein055 biedt letterlijk een omgeving waarin geleerd kan worden. Daarnaast is de naam laagdrempelig en heeft de naam een associatie met een online leeromgeving en met Apeldoorn via de toevoeging van 055.  Een plein heeft bovendien een openbaar karakter, is een ontmoetingsruimte en biedt ruimte voor ontplooiing aan iedereen. Net zoals onze openbare scholen.

Het logo van Leerplein055 is het uiterlijke kenmerk van al onze scholen. Het logo is opgebouwd uit primaire kleuren (rood, geel en blauw) en primaire vormen (cirkel, vierkant en driehoek). Daarmee verwijst het naar het basisonderwijs, oftewel het primair onderwijs.

Deel deze pagina