Jaarverslag

Het Jaarverslag 2017 geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 en een overzicht van de organisatie. In dit jaarverslag geven we naast de financiële verantwoording ook een inhoudelijke verantwoording in de vorm van een bestuursverslag.

Het geven van onderwijs vanuit vernieuwende kaders en het op een andere wijze organiseren van het onderwijs is van belang om kinderen nu en in de toekomst maatwerk te kunnen bieden. Alternatieve concepten bieden ook handvatten om kleinere scholen zoveel mogelijk in stand te houden waardoor de spreiding en bereikbaarheid van het openbaar onderwijs in Apeldoorn geborgd kan worden.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers van Leerplein055 hebben we het openbaar onderwijs in de gemeente Apeldoorn op professionele wijze vorm gegeven. Dit alles is in het belang van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

Klik op deze link om het jaarverslag te openen.

Fred Berends
Hans Wegter

College van Bestuur Leerplein055

Deel deze pagina