Jaarverslag

Het jaarverslag van Leerplein055 geeft een goed beeld van onze organisatie en van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018. We geven naast de inhoudelijke verantwoording in de vorm van een bestuursverslag, ook een financiële verantwoording. Leerplein055 heeft 2018 met een positief resultaat afgesloten.

Onderwijskwaliteit hoog op de agenda

Ook in 2018 stond onderwijskwaliteit hoog op ieders agenda. Het afgelopen jaar is binnen Leerplein055 bijvoorbeeld de herstructurering van Interne Begeleiding afgerond. Vanaf 1 augustus zijn de, deels extern geworven, intern begeleiders in hun nieuwe functie gestart. Deze nieuwe structuur levert een bijdrage aan de onderwijskwaliteit door de professionele ondersteuning van leerkrachten en directeuren.

Een aantrekkelijke werkgever

Vanaf augustus 2018 is Leerplein055 aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost Nederland) voor de organisatie van de vervanging van leerkrachten. De invalleerkrachten zijn in dienst bij de aangesloten schoolbesturen. Door de samenwerking met andere aangesloten schoolbesturen blijft Leerplein055 een aantrekkelijke werkgever voor invalleerkrachten. Onder het motto ‘Oriënteer, onderzoek, ontwikkel en stroom door’ bieden wij leerkrachten de kans om vanuit een vast dienstverband voor een periode van maximaal twee jaar op andere PON-scholen te werken; een laagdrempelige kans voor medewerkers om zich te oriënteren op, en te werken aan, hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Ontwikkeling van kinderen

Als bestuur spreken wij onze waardering uit voor alle medewerkers die iedere dag werken aan het beste onderwijs voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. Naast leerkrachten dragen tal van medewerkers in (onderwijs)ondersteunende functies hieraan bij. Samen met ouders en andere stakeholders leveren we een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daar willen we iedere dag opnieuw voor gaan!

Klik op deze link om het jaarverslag te openen.

Fred Berends
Hans Wegter

College van Bestuur Leerplein055

Deel deze pagina