Jaarverslag

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar.

Het jaarverslag van Leerplein055 geeft een goed beeld van onze organisatie en van de belangrijkste ontwikkelingen in 2019. Uiteraard vormen de medewerkers van Leerplein055 de kracht van de organisatie. Onze medewerkers laten iedere dag opnieuw zien hoe ze vanuit een professioneel perspectief onderwijs verzorgen voor de leerlingen die dagelijks onze scholen bezoeken.

De bedoeling: goed onderwijs voor onze leerlingen door het versterken van professionaliteit en eigenaarschap bij alle medewerkers

Vakkundig, verbonden en vastberaden

Vanuit een strategisch meerjarenplan versterken we de kracht van onze medewerkers. Het college van bestuur maakte in 2019 een ronde langs alle scholen waarbij het strategisch plan is gepresenteerd aan ieder schoolteam. Het plan werd positief ontvangen en de nieuwe kernwaarden, vakkundig, verbonden en vastberaden, zijn de komende jaren leidend voor Leerplein055.

Aantrekkelijke werkgever, ook voor invalkrachten

Leerplein055 is sinds 2018 aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost Nederland). PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Alle invalkrachten zijn in dienst bij de aangesloten schoolbesturen.De besturen werken samen aan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van het personeel. Solidariteit is daarbij de kerngedachte. Het verslagjaar 2019 was het eerste volledige samenwerkingsjaar met PON. De samenwerking is efficiënt; PON levert niet alleen invallers maar begeleidt hen ook door lessen te bezoeken en coaching te leveren.

Thuisonderwijs

Bij het schrijven van het voorwoord voor het jaarverslag was de coronacrisis in volle hevigheid gaande en gaven onze medewerkers vooral online-thuisonderwijs. De ongelofelijke inzet, zorg voor leerlingen en flexibiliteit die we in deze periode hebben mogen ervaren maken diepe indruk!

Klik op deze link om het jaarverslag te openen.

Fred Berends
voorzitter college van bestuur Leerplein055

Deel deze pagina