MR cursussen

Geplaatst door op maandag 19 december 2022

Door Marit Limburg, directeur De Kosmos

Ben je net nieuw in de MR, al jaren lid of werk je als schoolleider? Dan zou ik je willen adviseren om een MR-cursus te volgen! Een echte aanrader voor iedereen die betrokken is bij de MR en graag meer wil halen uit de samenwerking.

In de afgelopen weken heb ik samen met een aantal leden van de MR van De Kosmos de MR-Cursus gevolgd. De cursus werd gegeven op het bestuursbureau voor leden van de MR-en en directeuren. In totaal werd vanuit 14(!) Leerplein055 scholen aan de cursussen meegedaan. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we vooral inzicht gekregen in wat de medezeggenschapsraad doet; de verschillende rechten en taken die de MR heeft, maar ook bijvoorbeeld welke positie de MR heeft binnen de schoolorganisatie. Hoe kan de MR én het bestuur controleren, én de achterban vertegenwoordigen én ook nog zelf initiatieven nemen?

De tweede bijeenkomst ging over hoe uitvoering gegeven kan worden aan de wettelijke taken en rechten van de MR. Wat is van belang om te komen tot een goede samenwerking? Wat is nodig om effectief te kunnen vergaderen? Ook weten we welke rollen er binnen de MR zijn en wat de rol is van de schoolleider in samenwerking met de MR, ook tijdens de vergaderingen.

Bij de laatste bijeenkomst werd verder ingegaan op advies- en instemmingsrecht. Wat betekent het precies en welke stappen moeten er gezet worden vanaf het moment dat het bevoegd gezag een voorstel doet? Ook zijn de procedures rondom een geschil en de weg naar de geschillencommissie aan bod gekomen.

De informatie uit de cursus heeft de MR van De Kosmos heel veel inzichten gegeven en ook voor mij als schoolleider. We zien mooie kansen om te komen tot een nog betere samenwerking!